Καλώς ήρθατε στον Ελληνικό δικτυακό τόπο του ICDD

Το Διεθνές Κέντρο Δεδομένων Περίθλασης (International Centre for Diffraction Data® (ICDD®)) είναι ένας μη κερδοσκοπικός επιστημονικός οργανισμός με σκοπό την συλλογή, επεξεργασία, δημοσίευση και διανομή, δεδομένων περίθλασης κόνεως για την ταυτοποίηση κρυσταλλικών υλικών. Το κέντρο ICDD έχει διεθνή εκπροσώπηση με μέλη από ακαδημαϊκά ιδρύματα, κυβερνητικούς οργανισμούς και την βιομηχανία.  

Αυτή την ιστοσελίδα περιέχει υπερσυνδέσμους σε ιστοσελίδες στην Ελληνική γλώσσα με γενικές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Διεθνούς Κέντρου Δεδομένων Περίθλασης (ICDD). Αυτές οι σελίδες επισημαίνονται στην ενότητα παρακάτω. Επίσης έχουν τροποποιηθεί κατάλληλα ώστε να παρουσιάζουν γενικές πληροφορίες στα Ελληνικά.

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τις συνδέσεις στην Αγγλική γλώσσα για περισσότερες πληροφορίες και για ενημέρωση σχετικά με τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και τις εκδηλώσεις.

Ο τοπικός σύνδεσμος είναι Έλληνας επιστήμονας και μέλος του ICDD και μπορεί να σας βοηθήσει σε πιθανές γενικές ερωτήσεις ή απορίες.

Σχετικά με ICDD

greek

 

Greek Language (Ελληνικά)

Νικόλαος Κουρκουμέλης
nkourkou@uoi.gr


Αποστολή
Επισκόπηση προϊόντος
PDF-4
PDF-4 Λογισμικό Υποστήριξης
PDF-2 και Λογισμικό Υποστήριξης
Μέλη – Πως να γίνεται μέλος  
Σεμινάρια και Εκπαίδευση
Επιχορηγήσεις - Υποτροφίες