Επισκόπηση προϊόντος

Το ICDD συνεχίζει την εκπλήρωση της αποστολής του, με την απόκτηση στοιχείων από πηγές σε παγκόσμιο επίπεδο και παρέχοντας εκτενή συντακτική αναθεώρηση με σκοπό την τυποποίηση των δεδομένων, την ταξινόμηση δομικών και άλλων ιδιοτήτων των ενώσεων και την πιστοποίηση της ποιότητας των δεδομένων.

Ο πρωταρχικός σκοπός όλων των προϊόντων βάσεων δεδομένων του ICDD είναι να επιτρέψει τον επιτυχή χαρακτηρισμό υλικών. Παρά το γεγονός ότι οι βάσεις PDF-2 και PDF-4+ περιέχουν κυρίως ανόργανες ενώσεις και η βάση PDF-4/Organics περιέχει κυρίως οργανικές και οργανομεταλλικές ενώσεις, σκόπιμα έχουν προστεθεί κοινές καταχωρήσεις ώστε ο χρήστης να επιτύχει στον χαρακτηρισμό του υπό μελέτη υλικού.

Το ICDD συνεχίζει να δέχεται συμμετοχές από τις ιστορικές πηγές των δεδομένων περίθλασης, το πρόγραμμα Grant-in-Aid, τις συνεισφορές χρηστών και από βιβλιογραφικές αναζητήσεις. Η μεγάλη αύξηση στις εγγραφές από το 1997 και μετά, κατέστη δυνατή με μια σειρά από στρατηγικές προσπάθειες συνεργασίας μεταξύ του ICDD και διεθνών οργανώσεων που συντηρούν κρυσταλλογραφικές βάσεις δεδομένων. Τρέχουσες και ιστορικές συνεργασίες περιλαμβάνουν:

  • Cambridge Crystallographic Data Centre (CCDC) Cambridge, UK
  • FIZ Karlsruhe — Leibniz Institute for Information Infrastructure (FIZ) Karlsruhe, Germany
  • National Institute of Standards and Technology (NIST) Gaithersburg, Maryland
  • Material Phases Data System (MPDS) Vitznau, Switzerland

Οι συνεργασίες αυτές έχουν ως αποτέλεσμα την ποικιλία των προϊόντων της βάσης δεδομένων του ICDD. Οι βάσεις PDF-4+ και PDF-4/Minerals είναι οι μόνες βάσεις δεδομένων που περιέχουν δεδομένα από τη συνεργασία με το MPDS. Η βάση PDF-4/Organics είναι η μόνη βάση δεδομένων που περιέχει στοιχεία από την βάση CCDC.

Οι βάσεις δεδομένων PDF
Το αρχείο PDF περιέχει 871.758 μοναδικά σύνολα δεδομένων (κάρτες/εγγραφές). Κάθε κάρτα περιέχει δεδομένα περίθλασης, κρυσταλλογραφικά και βιβλιογραφικά δεδομένα, πειραματικά και οργανολογικά δεδομένα και επιλεγμένες φυσικές ιδιότητες, σε μια τυποποιημένη μορφή. Η βάση PDF περιέχει πληροφορίες από άρθρα σε περισσότερα από 2.000 περιοδικά προερχόμενα από εκατοντάδες χιλιάδες συγγραφείς. Το ICDD συλλέγει επίσης δεδομένα σύγχρονων και εμπορικών υλικών μέσω ενός ετησίου προγράμματος χρηματοδότησης. Κάθε χρόνο, περίπου 50 κορυφαία εργαστήρια ανά τον κόσμο επιχορηγούνται για την ανάλυση και τον χαρακτηρισμό νέων υλικών με σκοπό την ενσωμάτωσή τους στη PDF. Το μεγάλο εύρος πληροφοριών και η ενδελεχής παρουσίαση των δεδομένων επιτυγχάνεται μέσω βιβλιογραφικών διαδικασιών καθώς και μέσω συνεργασιών με παγκόσμιους οργανισμούς που διατηρούν ανάλογα δεδομένα.   

Η βάση δεδομένων σχεδιάζεται και παράγεται σε πολλές διαφορετικές μορφές, προκειμένου να εξυπηρετήσει διαφορετικές ομάδες χρηστών.

Η βάση PDF-2 προέρχεται από την συνεργασία των ICDD, FIZ και NIST και προορίζεται κυρίως για ανάλυση ανόργανων υλικών. Πολλές κοινές οργανικές ενώσεις έχουν προστεθεί στην βάση για την διευκόλυνση της ταυτοποίησης των υλικών. (Αγορά)

Η βάση PDF-4+  είναι μια προηγμένη βάση δεδομένων που περιέχει δεδομένα τόσο από την βάση PDF-2 όσο και από την συνεργασία του ICDD με την MPDS. Αυτή η βάση δεδομένων έχει σχεδιαστεί τόσο για ποσοτική ανάλυση (Rietveld, RIR, και Pattern Fitting) όσο και για ποιοτικό χαρακτηρισμό. Αυτή η βάση καλύπτει εκτενώς ανόργανα υλικά και περιλαμβάνει πολλά χαρακτηριστικά όπως ψηφιοποιημένα διαγράμματα, μοριακές δομές και ατομικές παραμέτρους. Πολλά νέα χαρακτηριστικά έχουν ενσωματωθεί στην βάση PDF-4+ με σκοπό την ποσοτική ανάλυση: ανάλυση Rietveld, Reference Intensity Ratio (RIR) ή Total Pattern Analysis. (Αγορά)

Η βάση PDF-4/Minerals είναι ένα υποσύνολο της PDF-4+, που όμως ενσωματώνει τα νέα χαρακτηριστικά της PDF-4+. Αυτή η βάση δεδομένων είναι η μεγαλύτερη και πιο ολοκληρωμένη παγκοσμίως για ορυκτά  και συναφή υλικά. Σε αυτά περιλαμβάνονται συνθετικά ορυκτά, πολύτιμοι λίθοι, και δείγματα που μετρήθηκαν υπό τεχνητές συνθήκες. (Αγορά)

Η βάση PDF-4/Organics   έχει σχεδιαστεί για την ταυτοποίηση οργανικών και οργανομεταλλικών ενώσεων. Επιπρόσθετα στις 515.458 εγγραφές, περιλαμβάνει μερικές χιλιάδες ανόργανων ενώσεων, κυρίως φαρμακευτικά έκδοχα. (Αγορά)

Όλες οι βάσεις δεδομένων του ICDD στοχεύουν στην γρήγορη ταυτοποίηση των υλικών. Ο σχεδιασμός της βάσης δεδομένων περιλαμβάνει εξειδικευμένα ευρετήρια για γρήγορη αναζήτηση υποβοηθούμενα από αναζητήσεις με βάση χημικές και δομικές ιδιότητες. Επίσης έχει προβλεφθεί η δυνατότητα συνεργασίας της PDF με τα πιο διαδεδομένα λογισμικά επεξεργασίας και ανάλυσης διαγραμμάτων περίθλασης.

ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ του ICDD
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ και ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗΣ
Η βάση PDF είναι επίσης διαθέσιμα σε μορφή βιβλίου. Κάθε βιβλίο (σετ) περιλαμβάνει την ετήσια παραγωγή πειραματικών διαγραμμάτων. Το βιβλίο και τα σχετικά ευρετήρια είναι κατάλληλα για βιβλιοθήκες και μικρά εργαστήρια που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτοματοποιημένα συστήματα.

Τα εκτυπωμένα ευρετήρια και εγχειρίδια επιτρέπουν την ταυτοποίηση φάσεων που εμπεριέχονται στη έντυπη έκδοση της PDF. Τα αλφαβητικά ευρετήρια και το Hanawalt Search Manual μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναζήτηση πειραματικών ανόργανων φάσεων. Οι οργανικές και οργανομεταλλικές ενώσεις καλύπτονται από τέσσερα κοινά ευρετήρια. Συνοπτικά, το αλφαβητικό ευρετήριο ταξινομεί τις ανόργανες ενώσεις με βάση το χημικό τύπο. Το Hanawalt Search Manual ταξινομεί ανόργανες φάσεις με βάση τις τρεις ισχυρότερες κορυφές. Το ευρετήριο των οργανικών και οργανομεταλλικών ενώσεων χρησιμοποιεί όλες τις παραπάνω μεθόδους. Η ηλεκτρονική έκδοση των τριών εγχειριδίων αναζήτησης ενσωματώνεται στο ισχυρό λογισμικό, SIeve.

DXC (Συνέδριο Ακτίνων-Χ)
Το Denver X-ray Conference ξεκίνησε το 1951 ως ημερίδα στο Πανεπιστήμιο του Ντένβερ σχετικά με τη χρήση των ακτίνων-Χ και την επιρροή τους στη σύγχρονη έρευνα. Το 1998, το ICDD ανέλαβε την ευθύνη της διοργάνωσης και της χορηγίας του συνεδρίου. Το ετήσιο συνέδριο συγκεντρώνει πάνω από 500 ομιλητές, συμμετέχοντες και εκθέτες. Ετησίως πραγματοποιούνται περίπου 200 τεχνικές παρουσιάσεις.

Το DXC παρέχει ένα μοναδικό μείγμα συνεδριάσεων και εργαστηρίων επικεντρωμένων στην κατάρτιση, την εκπαίδευση, και τις εφαρμογές. Μια έκθεση σχετικής οργανολογίας και υπηρεσιών συνοδεύει το τεχνικό πρόγραμμα, όπου εταιρείες παρουσιάζουν όλα τα νέα προϊόντα τους.

Το ετήσιο συνέδριο εφαρμογών της ανάλυσης με ακτίνες-Χ (Annual Conference on Applications of X-ray Analysis) ή εν συντομία Denver X-ray Conference (DXC) είναι το ηγετικό φόρουμ του κόσμου για τους επιστήμονες που εργάζονται στον τομέα της ανάλυσης των υλικών με ακτίνες-Χ. Το συνέδριο συγκεντρώνει επιστήμονες, μηχανικούς και τεχνολόγους από όλο τον κόσμο, για να συζητήσουν τις σύγχρονες τεχνικές και τις μελλοντικές εξελίξεις στην ανάλυση των ακτίνων-Χ. Στην πραγματικότητα, το DXC όχι μόνο παρέχει το χώρο για τέτοιες συζητήσεις, αλλά τόνωσε και προώθησε πολλές από τις σημαντικές εξελίξεις στον τομέα στη διάρκεια των ετών.

Σταθμοί στην εξέλιξη της ανάλυσης με ακτίνες-Χ
Το ICDD δημοσιεύει τα πρακτικά του DXC σε CD-ROM μέσω της σειράς Advances in X-ray Analysis (AXA). Οι τόμοι 1-39 περιέχονται σε ένα CD, και κάθε επόμενο έτος σε ξεχωριστό CD. Κάθε CD-RΟΜ περιέχει την συλλογή των εργασιών του έτους καθώς και εκτενή πίνακα περιεχομένων.

Η συλλογή ΑΧΑ περιλαμβάνει 60 τόμους. Οι τόμοι 1-39 περιέχουν τα πρακτικά του συνεδρίου από το 1957 έως το 1995 σε ένα CD. Όλη η συλλογή περιέχει 3211 άρθρα από ειδικούς παγκοσμίου κύρους σε σχέση με ανάπτυξη των τεχνικών XRD και XRF και γενικά των εφαρμογών των ακτίνων-Χ.  Με τη δυνατότητα αναζήτησης στο σύνολο των πρακτικών με βάση το θέμα, τον τίτλο ή τον συγγραφέα, η συλλογή είναι πολύτιμη για τους επαγγελματίες και τους επιστήμονες του χώρου.

Το ICDD είναι στην ευχάριστη θέση να επιτρέψει την πρόσβαση σε επιλεγμένους τόμους των πρακτικών  The Advances in X-ray Analysis- Proceedings of the Denver X-ray Conference σε μορφή Αdobe Acrobat PDF. Η αναζήτηση είναι δυνατή με τίτλο ή με λέξεις κλειδιά, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος συγγραφέα. Τα αποτελέσματα δείχνουν τίτλο, συγγραφέα, και το μέγεθος του αρχείου.

ΠεριοδικόPowderDiffraction(PDJ)
Το περιοδικό PowderDiffraction(PDJ), είναι το διεθνές περιοδικό του ICDD. Δημοσιεύεται σε τριμηνιαία βάση, συν ένα ετήσιο ειδικό τεύχος, από την Cambridge University Press. Το πεδίο του  PDJ εντοπίζεται στον χαρακτηρισμό υλικών με ακτίνες-Χ και με μεθόδους σκέδασης ηλεκτρονίων και νετρονίων. Το περιοδικό δημοσιεύει επίσης εργασίες ειδικών τεχνικών, που αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών - από την ανάλυση υλικών για επιταξιακή ανάπτυξη λεπτών υμενίων έως τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του λογισμικού. Μολονότι η πρακτική τονίζεται, η θεωρία δεν έχει παραμεληθεί, ιδίως όσον αφορά στην καλύτερη κατανόηση της τεχνικής.

Σε συνεργασία με την οργανωτική επιτροπή του DXC, το ICDD παρέχει ένα αντίτυπο του AdvancesinX-rayAnalysis(AXA) του παρελθόντος έτους στους συνδρομητές του PDJ. Το γεγονός αυτό ουσιαστικά διπλασιάζει τον αριθμό των άρθρων που διατίθενται στους συνδρομητές του PDJ και αυξάνει την δημοσιότητα των συγγραφέων του AdvancesinX-rayAnalysis.ToPDJ δημοσιεύει επίσης συμπληρωματικά τεύχη με πρακτικά διεθνών συνεδρίων όπως τα European Powder Diffraction Conference (EPDIC), το Chinese National Conference on XRD, και το συνέδριο της Australian X-ray Analytical Association (AXAA).