PDF-2

PDF-2 - purchase
Η έκδοση PDF-2 Release 2018 του PDF περιέχει 298.258 καταχωρήσεις από την πειραματική συλλογή δεδομένων κόνεως του ICDD, καθώς και τα δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται και τυποποιούνται από τις βάσεις δεδομένων των NIST και FIZ. Η PDF-2 έχει σχεδιαστεί κυρίως για την ανάλυση ανόργανων υλικών με χρήση αυτοματοποιημένων περιθλασιμέτρων. Η PDF-2 Έκδοση 2018 διαθέτει φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του κατάλληλου λογισμικού εξόρυξης δεδομένων. Αυτό το λογισμικό παρέχει προχωρημένες δυνατότητες φιλτραρίσματος των δεδομένων με τη χρήση 53 πεδίων ευρετηρίασης και 68 όρων αναζήτησης. Κάθε καταχώρηση περιέχει πληροφορίες για τις πλεγματικές αποστάσεις (d) και τις σχετικές εντάσεις ενώ οι περισσότερες καταχωρήσεις συνοδεύονται από δείκτες Miller. Πρόσθετες πληροφορίες, όπως χημικός τύπος, όνομα της ένωσης, όνομα ορυκτού, δομικός τύπος, κρυσταλλικό σύστημα, φυσικά δεδομένα, πειραματικές παράμετροι και αναφορές συμπεριλαμβάνονται όταν είναι γνωστά. Κάθε καταχώρηση έχει υποστεί αυστηρή συντακτική κριτική και έχει ευρετήριο για αναζήτηση στον κατάλληλο υποφάκελο.

Η PDF-2 ενσωματώνει το ιστορικό αρχείο PDF σε CD. H βάση δεδομένων έχει ενσωματωθεί στα συστήματα λογισμικού κάθε μεγάλου κατασκευαστή εξοπλισμού περίθλασης ακτίνων-Χ. Μαζί με το λογισμικό ανάλυσης δεδομένων, η PDF δίνει στους επιστήμονες την άμεση δυνατότητα ανάλυσης υλικών. Η PDF-2 δίνεται με άδεια χρήσης 5 ετών.


Σημαντικά χαρακτηριστικά του προϊόντος:

 • 298.258 εγγραφές (264.876 ανόργανα υλικά & 42.478 οργανικές ενώσεις)
 • 7.139 νέες εγγραφές
 • 116.613 πειραματικές εγγραφές
 • 170.778 εγγραφές από ICSD
 • 10.067 εγγραφές από NIST

 

Η PDF-2 Έκδοση 2018 περιέχεται σε ένα DVD or USB, το οποίο είναι συμβατό με την PC πλατφόρμα. H PDF-2 θα πρέπει να εγκατασταθεί στον σκληρό δίσκο. Για την χρησιμοποίηση από κάποιο λογισμικό θα πρέπει να γίνει μετατροπή των δεδομένων από PDF-2 σε κατάλληλη αναγνώσιμη μορφή. Παρακαλούμε ρωτήστε τον τοπικό προμηθευτή του λογισμικού  για να επιβεβαιώσετε τη συμβατότητα του λογισμικού κατά την αγορά ή την ανανέωση της τρέχουσας έκδοσης (2018).
Τιμές πολυετούς & πολλαπλών θέσεων  άδειας χρήσης

PDF-2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Το κατάλληλο λογισμικό εξόρυξης δεδομένων είναι ενσωματωμένο σε όλα τα προϊόντα PDF της ICDD. Το λογισμικό παρέχει προχωρημένες δυνατότητες φιλτραρίσματος των δεδομένων της βάσης. Οι χρήστες μπορούν να επωφεληθούν από τις πολλαπλές επιλογές εξόρυξης δεδομένων μας χρησιμοποιώντας 53 διαφορετικά πεδία ευρετηρίασης και 68 κριτήρια αναζήτησης.

Δυνατότητες  

 • Φόρμα αναζήτησης πολλαπλών λειτουργιών
 • Τα δεδομένα μπορούν να αντιγραφούν στο πρόχειρο (clipboard)
 • Εκτιμώμενη Τυπική Απόκλιση (ESD) για τις περισσότερες αναζητήσεις σε αριθμητικά δεδομένα
 • Πλήρες μενού βοήθειας σε κάθε εγγραφή

Προβολή εγγραφής

 • Διαγράμματα με δυνατότητα μεγέθυνσης
 • Ο πίνακας πλεγματικών αποστάσεων μπορεί να τοποθετηθεί σε άλλο σημείο της οθόνης για μέγιστη ευκρίνεια.
 • Οι 3 ισχυρότερες εντάσεις με έντονη γραμματοσειρά
 • Βελτιωμένη εξαγωγή  XML
 • Επιλογή περιεκτικής ή πλήρους αναφοράς
 • Ταυτόχρονη προβολή κορυφών με σταθερό ή μεταβλητό διάφραγμα
 • Υπερσύνδεσμοι DOI στη σελίδα της βιβλιογραφίας

Δυνατότητες στη σελίδα των αποτελεσμάτων

 • Όλες οι στήλες του πίνακα αποτελεσμάτων μπορούν να ταξινομηθούν, να μετακινηθούν και να αλλάξει το μέγεθός τους
 • Οι στήλες του πίνακα αποτελεσμάτων μπορούν να αποδοθούν γραφικά
 • Αυτόματοι υπολογισμοί για την μέση τιμή, τον διάμεσο, και την τυπική απόκλιση (ESD) για τις αριθμητικές τιμές
 • Οι παράμετροι αναζήτησης εμφανίζονται στη φόρμα αποτελεσμάτων
 • Ταξινόμηση με το μεσαίο πλήκτρο του ποντικιού στην κεφαλίδα της κάθε στήλης
 • Δυνατότητα προσθήκης οποιουδήποτε πεδίου αναζήτησης στα αποτελέσματα
 • Ταξινόμηση αποτελεσμάτων με πολλαπλούς τρόπους
 • Ταυτόχρονη προβολή πολλαπλών εγγραφών  

Δυνατότητες αναζήτησης

 • Αναζήτηση συγγραφέων  ταυτόχρονα με αναζήτηση μοναδιαίας κυψελίδας. Οι παράμετροι της κυψελίδας μπορούν να αναζητηθούν εντός ορίων (ESD's)
 • Αναζήτηση στον περιοδικό πίνακα με λογικούς τελεστές And, Or, Only, Just, και Not
 • Προαιρετική αναζήτηση κλειδιών ‘Yes/No/Maybe’
 • Αναζήτηση σε οποιοδήποτε συνδυασμό των L1 , L2 και L3 για Long Line
 • Αναζήτηση σε οποιοδήποτε συνδυασμό των d1 , d2 και d3 για Strong Line
 • Αναζήτηση σε οποιοδήποτε συνδυασμό Dmeas , Dcalc και Dstruc για την Πυκνότητα

SIeve - purchase
Το πακέτο SIeve είναι το πρόγραμμα indexing του ICDD και παρέχει ταχεία αναζήτηση και ταυτοποίηση με τη χρήση των αυτοματοποιημένο προτύπων Hanawalt, Fink και Long-8. To Sleve εκμεταλλεύεται τη υπολογιστική ισχύ των σύγχρονων υπολογιστών για να εκτελέσει γρήγορα αναζητήσεις σε εκατοντάδες χιλιάδες καταχωρήσεις δεδομένων. Αυτό επιτρέπει συνδυασμούς με Fink και Long-8 αλγόριθμους. Επιπλέον η αυτόματη σύγκριση των 8 ισχυρότερων εντάσεων (Hanawalt) ή των 8 ισχυρότερων από Fink ή Long-8 συγκροτεί το βέλτιστο αποτέλεσμα μέσω του δείκτη Goodness of Match (GOM). Ένα διάγραμμα αναφοράς “Pattern GOM” αποτελεί το κριτήριο ταυτοποίησης της άγνωστης φάσης. Επιπλέον συγκρίσεις γίνονται μέσω του Sleve.
H λειτουργία του SIeve βασίζεται σε συγκρίσεις του τύπου d/I pairs ή δεδομένων d ή 2θ/I. Διατίθεται φίλτρο εισαγωγής πολλαπλών αρχείων κειμένου με απεριόριστο αριθμό δεδομένων του τύπου d/I.
Το Sleve παρέχει την δυνατότητα συνδυασμένων αναζητήσεων με βάση πολλαπλά κριτήρια αναζήτησης.

 • Δυνατότητα ταξινόμησης φάσεων
 • Επιλογή της φάσης υπερτονίζει τις σχετικές κορυφές στο διάγραμμα
 • Διαφορετικός χρωματισμός για d-spacings εντός συγκεκριμένου εύρους
 • Δυνατότητα αποθήκευσης εργασίας σε μορφή XML
 • Κατάλληλες μονάδες στα πεδία: angstroms, degrees
 • Χωρίς όριο κορυφών, ανάλυση διαγράμματος
 • Χωρίς όριο ταυτόχρονων φάσεων
 • Βελτιωμένοι αλγόριθμοι
 • Διάγραμμα GOM
 • Δείκτης I/Ic
 • Αποθήκευση επιλογών