12 Campus Blvd, Newtown Square, PA 19073, USA
(610) 325-9814
(610) 325-9823

Καλώς ήρθατε στον Ελληνικό δικτυακό τόπο του ICDD


Το Διεθνές Κέντρο Δεδομένων Περίθλασης (International Centre for Diffraction Data® (ICDD®)) είναι ένας μη κερδοσκοπικός επιστημονικός οργανισμός με σκοπό την συλλογή, επεξεργασία, δημοσίευση και διανομή, δεδομένων περίθλασης κόνεως για την ταυτοποίηση κρυσταλλικών υλικών. Το κέντρο ICDD έχει διεθνή εκπροσώπηση με μέλη από ακαδημαϊκά ιδρύματα, κυβερνητικούς οργανισμούς και την βιομηχανία.

Αυτή την ιστοσελίδα περιέχει υπερσυνδέσμους σε ιστοσελίδες στην Ελληνική γλώσσα με γενικές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Διεθνούς Κέντρου Δεδομένων Περίθλασης (ICDD). Αυτές οι σελίδες επισημαίνονται στην ενότητα παρακάτω. Επίσης έχουν τροποποιηθεί κατάλληλα ώστε να παρουσιάζουν γενικές πληροφορίες στα Ελληνικά.

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τις συνδέσεις στην Αγγλική γλώσσα για περισσότερες πληροφορίες και για ενημέρωση σχετικά με τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και τις εκδηλώσεις.

Ο τοπικός σύνδεσμος είναι Έλληνας επιστήμονας και μέλος του ICDD και μπορεί να σας βοηθήσει σε πιθανές γενικές ερωτήσεις ή απορίες.

Σχετικά με το ICDD

Το Διεθνές Κέντρο Δεδομένων Περίθλασης (International Centre for Diffraction Data® (ICDD®)) είναι ένας μη κερδοσκοπικός επιστημονικός οργανισμός με σκοπό την συλλογή, επεξεργασία, δημοσίευση και διανομή, δεδομένων περίθλασης σκόνης για την ταυτοποίηση κρυσταλλικών υλικών. Το κέντρο ICDD έχει διεθνή εκπροσώπηση με μέλη από ακαδημαϊκά ιδρύματα, κυβερνητικούς οργανισμούς και την βιομηχανία.

Το Όραμά μας – Το Διεθνές Κέντρο Δεδομένων Περίθλασης θα συνεχίσει να αναπτύσσει εργαλεία και να υποστηρίζει την απαιτούμενη εκπαιδευτική διαδικασία για την ανάλυση των υλικών του αύριο.

Η Αποστολή μας – Το Διεθνές Κέντρο Δεδομένων Περίθλασης θα συνεχίσει να είναι το παγκόσμιο κέντρο για την  διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων περίθλασης και συναφών τεχνικών προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της επιστημονικής κοινότητας. Το ICDD προωθεί την εφαρμογή των μεθόδων χαρακτηρισμού υλικών στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας με την παροχή φόρουμ για την ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών.

Σύντομη ιστορική αναδρομή του ICDD
Μετά την ανάπτυξη των πρώτων τεχνικών περίθλασης ακτίνων-Χ κόνεως στο πρώτο μισό του εικοστού αιώνα, έγινε εμφανής η ανάγκη για την κεντρική συλλογή των διαγραμμάτων περίθλασης γνωστών φάσεων. Η δημοσίευση δύο εγγράφων ορόσημο το 1930 από επιστήμονες της Dow Chemical Company σχετικά με την αρχειοθέτηση και τη χρήση των δεδομένων κόνεως για την ανάλυση φάσεων, έδωσε το έναυσμα  για την σύσταση της μεικτής επιτροπής για τη χημική ανάλυση με μεθόδους περίθλασης ακτίνων-Χ κόνεως (Joint Committee for Chemical Analysis by Powder Diffraction) που ιδρύθηκε το 1941. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία μιας αρχική βάσης δεδομένων περιθλάσεως ακτίνων-Χ, η οποία έγινε γνωστή ως το «αρχείο περίθλασης κόνεως» Powder Diffraction File™ (PDF®). Η προσπάθεια αυτή υποστηρίχθηκε αρχικά από την Επιτροπή Ε-4 της Αμερικανικής Εταιρείας Δοκιμών και Υλικών (American Society for Testing and Materials, ASTM). Κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο δεκαετιών, άλλοι επαγγελματικοί φορείς δήλωσαν την υποστήριξή τους, με αποκορύφωμα το 1969 όπου ιδρύθηκε η «μεικτή επιτροπή προτύπων για την περίθλαση κόνεως» (Joint Committee on Powder Diffraction Standards, JCPDS). Η JCPDS ιδρύθηκε για με σκοπό την διατήρηση και τον εμπλουτισμό της PDF. Το 1978, το όνομα του οργανισμού άλλαξε σε Διεθνές Κέντρο Δεδομένων Περίθλασης (ICDD), προκειμένου να αναδείξει σε παγκόσμιο επίπεδο, την δέσμευση στη δεδομένη επιστημονική προσπάθεια.

Ο Οργανισμός
Ο οργανισμός έχει ως ενεργά μέλη περίπου 300 επιστήμονες από όλο τον κόσμο από τα οποία επιλέγονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των επιτροπών και των υποεπιτροπών. Τα μέλη, οι οποίοι είναι εθελοντές, συμμετέχουν ενεργά στις εξελίξεις στον τομέα της περίθλασης ακτίνων-Χ σκόνης και των συναφών επιστημονικών κλάδων. Η σύνθεση των μελών αποτελείται από επιστήμονες από ακαδημαϊκά ιδρύματα, κυβερνητικούς οργανισμούς και την βιομηχανία. Η ετήσια συνάντηση των μελών παρέχει ένα φόρουμ για την ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών που σχετίζονται με την επιστημονική κοινότητα και την οργάνωση, τη σχεδίαση και την ανασκόπηση των σχετικών ενεργειών και διαδικασιών με το ICDD. Η κεντρική διοίκηση του οργανισμού βρίσκεται στην Πενσυλβάνια, ΗΠΑ (Newtown Square, Pennsylvania) όπου το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό είναι υπεύθυνο για την παραγωγή και τη διανομή των βάσεων δεδομένων που προσφέρονται από το ICDD.

Υποτροφία στην Κρυσταλλογραφία Ludo Frevel 
Το Διεθνές Κέντρο Δεδομένων Περίθλασης (ICDD) έχει ιδρύσει ένα σύστημα υποτροφιών με σκοπό την ενθάρρυνση ελπιδοφόρων μεταπτυχιακών φοιτητών στην συνέχιση της έρευνας στο επιστημονικό πεδίο της κρυσταλλογραφίας, με το όνομα: Υποτροφία Ludo Frevel. Ο Δρ. Ludo Frevel υπήρξε πρωτοπόρος στην επιστήμη της περίθλασης ακτίνων-Χ και ήταν και ο ιδρυτής της υποτροφίας. Πεπεισμένο για την ευεργετική συνέργεια των προτεινόμενων υποτροφιών για έρευνα προσανατολισμένη στο πεδίο της κρυσταλλογραφίας, το ICDD έχει ζητήσει κεφάλαια από τον ιδιωτικό και το βιομηχανικό τομέα για την υποστήριξη αυτού του προγράμματος. Από το 1991 μέχρι σήμερα, το ICDD έχει απονείμει 201 υποτροφίες, συνολικού ύψους άνω των $479,750. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Stephanie Jennings (sjennings@icdd.com) για περισσότερες πληροφορίες.

Αρχείο Περίθλασης Κόνεως (Powder Diffraction File™, PDF)
Το PDF® είναι μια συλλογή από μονοφασικά διαγράμματα περίθλασης ακτίνων-Χ κόνεως υπό την μορφή πινάκων δεδομένων των χαρακτηριστικών αποστάσεων πλέγματος και των αντίστοιχων σχετικών εντάσεων μαζί με βιβλιογραφικές, φυσικές και κρυσταλλογραφικές ιδιότητες. Η δημιουργία, η συντήρηση, ο εμπλουτισμός και η διάδοση ενός τέτοιου αρχείου ήταν ο πρωταρχικός στόχος για την ίδρυση του ICDD και των προγενέστερων οργανισμών.
Προκειμένου να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες των επιστημόνων σε όλο τον κόσμο, το PDF™ διατίθεται σε μια ποικιλία μέσων – βιβλία, USB και DVD. Το PDF έχει διάφορα δευτερεύοντα αρχεία δεδομένων τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ορυκτά, μέταλλα και κράματα, ιατροδικαστικά και άλλα υλικά . Υπάρχει επίσης ένα εκπαιδευτικό πακέτο για χρήση στην διδασκαλία. Με τη χρήση λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι χρήστες είναι σε θέση να ταιριάζουν τα δεδομένα του αρχείου με τα εργαστηριακά δεδομένα τους.

Συλλογή δεδομένων για το PDF ®
Τα δεδομένα που εμπεριέχονται στο PDF προέρχονται από την συνεισφορά επιστημόνων ανά τον κόσμο, από εταιρικά εργαστήρια, από βιβλιογραφική έρευνα και από το πρόγραμμα Grant-in-Aid. Γίνεται επίσης ενδελεχής, από το προσωπικό (όχι από υπολογιστή), αναζήτηση δεδομένων περίθλασης σε περίπου 200 επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους και χιλιάδες πηγές αποδελτιώνονται με αναζήτηση με λέξεις κλειδιά. Επίσης καλύπτονται ευρεσιτεχνίες και διατριβές ενώ το υπόλοιπο της βιβλιογραφίας καλύπτεται από online αναζητήσεις. Το αρχείο παραθέτει περισσότερες από 1.3 εκατομμύρια αναφορές.
Δεδομένα επίσης προέρχονται από συμφωνίες συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς όπως National Institute of Standards and Technology (NIST), Fachinformationszentrum (FIZ), Cambridge Crystallographic Data Centre (CCDC), and Material Phases Data System (MPDS).

Διασφάλιση Ποιότητας της PDF
Όλα τα δεδομένα εξετάζονται εξονυχιστικά και αξιολογούνται από συντακτική ομάδα. Κάθε διάγραμμα πρέπει να περάσει επιτυχώς από τέσσερα επίπεδα αξιολόγησης προτού συμπεριληφθεί στη βάση δεδομένων PDF. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, οι απαιτήσεις ποιότητας ειδικά για τα πρότυπα αναφοράς εξελίσσονται επίσης. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες στο PDF υφίστανται διαρκή αξιολόγηση με στόχο την ακρίβεια και την υψηλή ποιότητα.

Η αποστολή του ICDD

Επιτροπή Βραβείων
Η αποστολή της Επιτροπής Βραβείων είναι να διασφαλιστεί ότι τα διάφορα βραβεία διανέμονται εγκαίρως.

Επιτροπή Εσωτερικού Κανονισμού 
Η Επιτροπή Εσωτερικού Κανονισμού είναι υπεύθυνη για τις αναθεωρήσεις του υπάρχοντος εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας:

 • Να εξασφαλίζει (μέσω του Νομικού Συμβούλου του ICDD) ότι τα αναθεωρημένα καταστατικά λειτουργίας συμμορφώνονται με τους νόμους της Κοινοπολιτείας της Πενσυλβάνια και με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε σχέση με το αφορολόγητο καθεστώς των μη κερδοσκοπικών εκπαιδευτικών οργανισμών.
 • Να επανεξετάζει, σε τακτά χρονικά διαστήματα, το σκοπό της εταιρείας.
 • Να προκηρύσσει τακτικές συνεδριάσεις της επιτροπής Εσωτερικού Κανονισμού για την αρχική έγκριση τυχόν αναθεωρήσεων και στη συνέχεια να υποβάλει αυτές τις προσωρινές αναθεωρήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εξέτασή τους.
 • Να αποσαφηνίζει τις τρέχουσες διατάξεις του εσωτερικό κανονισμού, όπως αφαίρεση τυχόν αντιφατικών δηλώσεων, την γενικότερη αποσαφήνιση διατάξεων, την προετοιμασία προτεινόμενων τροποποιήσεων και την υιοθέτηση εγκεκριμένων πρακτικών και αποφάσεων.

Επιτροπή Παροχών (σε Εργαζόμενους) 
Η επιτροπή είναι υπεύθυνη για την ετήσια αναθεώρηση των προγραμμάτων παροχών σε εργαζόμενους του ICDD και προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο βελτιώσεις, τροποποιήσεις και την έναρξη των νέων προγραμμάτων για να διατηρήσει το πακέτο παροχών για τους εργαζόμενους του ICDD.

Επιτροπή GrantinAid 
Η επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις για επιχορηγήσεις και προβαίνει σε συστάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διάθεση των κονδυλίων για τη στήριξη έργων που συνάδουν με το σκοπό της εταιρείας.

Επιτροπή Σχεδιασμού 
Η επιτροπή είναι υπεύθυνη για την αναθεώρηση της αποστολής του ICDD, των βασικών στόχων και των εγκαταστάσεων, καθώς και για τη διατύπωση συστάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη συνεχή ανάπτυξη και εξασφάλιση της εταιρείας.

Επιτροπή Συνεδρίων 
Η επιτροπή θεωρεί αιτήσεις για χρηματοδότηση από διάφορους διεθνείς οργανισμούς και διαθέτει τα κεφάλαια με βάση την ορθότητα του αιτήματος. Αυτή προσδιορίζεται από την συνάφεια των συνεδρίων με  την εκπαιδευτική αποστολή του ICDD. Η επιτροπή μπορεί να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αλλαγές στην κατανομή των πόρων ή στην κατεύθυνσή τους. Η επιτροπή αποτελείται από 4-6 μέλη του ICDD. Τα έντυπα αίτησης και τα κριτήρια για τη χρηματοδότηση είναι αναρτημένα στις ιστοσελίδες του ICDD

Επιτροπή Μελών 
Η επιτροπή έχει διττή αποστολή: (1) τον εντοπισμό πιθανών μελών από την διεθνή κοινότητα (βιομηχανικές επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα και κρατικοί φορείς) που να παρέχουν στο ICDD τεχνική εμπειρογνωμοσύνη στην περίθλαση κόνεως και σε συναφείς τεχνικές και να είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν ως εθελοντές σε διάφορες επιτροπές ή/και δραστηριότητες υποεπιτροπών, (2) να αναπτύξει και να εκτελέσει ένα στρατηγικό σχέδιο για να αξιοποιήσει καλύτερα τα μέλη για τη βελτίωση της αξίας του PDF και εν γένει την ανάλυση με ακτίνες-Χ. Δείτε επίσης: Membership 

Επιτροπή Υποτροφιών 

Η επιτροπή αποτελείται από μια διεθνή ομάδα μελών του ICDD που εξετάζουν τις αιτήσεις για την υποτροφία Ludo Frevel. Οι υποτροφίες χρηματοδοτούνται από τις γενναιόδωρες συνεισφορές των μελών, ινστιτούτων και εταιριών. Περισσότερες πληροφορίες.

Επιτροπή Οικονομικών 
Η επιτροπή είναι υπεύθυνη για τα ακόλουθα:

 • Εκτέλεση της οικονομικής πολιτικής όπως αυτή υπαγορεύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Προβαίνει σε συστάσεις όσον αφορά στις εκταμιεύσεις και την κατανομή των κονδυλίων.
 • Προβαίνει σε συστάσεις όσον αφορά στην τιμολόγηση.
 • Παρακολουθεί τον προϋπολογισμό.
 • Προετοιμάζει την έκθεση της οικονομικής κατάστασης της εταιρίας την οποία παρουσιάζει σε κάθε ετήσια συνάντηση.
 • Η Επιτροπή Οικονομικών είναι η “μητρική” επιτροπή των πωλήσεων και του marketing της σχετικής υποεπιτροπής και της Επιτροπής Αναθεώρησης του προϋπολογισμού.

Υποεπιτροπές της Επιτροπής Οικονομικών 
Επιτροπή Αναθεώρησης του προϋπολογισμού 
Η υποεπιτροπή καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό για εξέταση από την Επιτροπή Οικονομικών.

Υποεπιτροπή 
Marketing 
Η αποστολή της υποεπιτροπής μάρκετινγκ είναι να συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω της Επιτροπής Οικονομικών, σχετικά με τις στρατηγικές που θα εξασφαλίσουν την οικονομική κατάσταση του οργανισμού. Οι στρατηγικές περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες για τις πωλήσεις των προϊόντων και τις σχετικές πρωτοβουλίες δημοσίων σχέσεων που επικεντρώνονται στην αξία του ICDD στην επιστημονική κοινότητα. Η παρουσίαση της υποεπιτροπής περιλαμβάνει την εκτίμηση του μάρκετινγκ και των προϊόντων, τα σχέδια και την απόδοση των πωλήσεων.

Τεχνική Επιτροπή – Επίσης δείτε Εγγραφή τεχνικών υποεπιτροπών 
Η Τεχνική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τα ακόλουθα:

 • Συστάσεις σχετικά με τις συντακτική επιμέλεια του ICDD.
 • Συστάσεις σχετικά με τη διαχείριση και λειτουργία των τεχνικών συντακτών.
 • Συστάσεις για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων, εγχειριδίων αναζήτησης, κλπ.
 • Συστάσεις για την προετοιμασία των προγραμμάτων αναζήτησης των βάσης δεδομένων του ICDD.
 • Συστάσεις σχετικά με την προετοιμασία των τμημάτων της βάσης δεδομένων που στοχεύουν σε συγκεκριμένους τομείς της τεχνολογίας (υποκατηγορίες/υποφάκελοι).
 • Συστάσεις για χορηγίες στους τομείς έρευνας και ανάπτυξης και της εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 • Συνεργασία με άλλους φορείς και κοινότητες

Υποεπιτροπή Υλικών 
Υποεπιτροπή κεραμικών υλικών 
Η υποεπιτροπή κεραμικών υλικών είναι υπεύθυνη για (1) τον προσδιορισμό των κεραμικών υλικών στη βάση PDF (2) την οργάνωση του υποφακέλου των κεραμικών υλικών σε πρόσθετες υποκατηγορίες αναλόγως των ιδιοτήτων τους και (3) τη διασφάλιση της συνάφειας και της ποιότητας των σημερινών και μελλοντικών δεδομένων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των χρηστών.

Υποεπιτροπή μετάλλων και κραμάτων 
Η υποεπιτροπή μετάλλων και κραμάτων είναι υπεύθυνη για (1) την κάλυψη των αναγκών των επιστημόνων με τα δεδομένα του υποφακέλου (2) την ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό του υποφακέλου (3) την επεξεργασία των δεδομένων για την διασφάλιση της ποιότητας και (4) επέκταση της κάλυψης και της χρησιμότητας του υποφακέλου.

Υποεπιτροπή Ορυκτών 
Η υποεπιτροπή ορυκτών έχει ως στόχο την διασφάλιση της ποιότητας του υποφακέλου για τους γεωλόγους και την βιομηχανική κοινότητα. Επιπλέον, στόχος της υποεπιτροπής είναι να συνεχίσει την εξέλιξη του υποφακέλου.

Υποεπιτροπή Οργανικών και Φαρμακευτικών Ενώσεων 
Η υποεπιτροπή οργανικών και φαρμακευτικών ενώσεων έχει ως στόχο την εξασφάλιση της ποιότητας του υποφακέλου των οργανικών ενώσεων. Για το σκοπό αυτό, η υποεπιτροπή (1) παρέχει τεχνική υποστήριξη για όλα τις οργανικές ενώσεις της βάσης δεδομένων, και (2) στηρίζει τις προσπάθειες που αναδεικνύουν τις δυνατότητες του υποφακέλου.

Υποεπιτροπή Πολυμερών
Η υποεπιτροπή πολυμερών ενθαρρύνει την ανάλυση πολυμερικών υλικών μέσω τεχνικών σκέδασης/περίθλασης. Η δράση περιλαμβάνει την παραγωγή βάσεων δεδομένων, την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών για την ανάλυση των δεδομένων μέσω επισκέψεων σε εθνικά εργαστήρια και βιομηχανίες για την εκπαίδευση της κοινότητας σε θέματα που σχετίζονται με τον χαρακτηρισμό των πολυμερών και τη σημασία της προσεκτικής και της ενδελεχούς αξιολόγησης των δεδομένων περίθλασης.

Υποεπιτροπή χαρακτηρισμού και τεχνικών 
Υποεπιτροπή περίθλασης ηλεκτρονίων 
Η υποεπιτροπή περίθλασης ηλεκτρονίων είναι η «γέφυρα» της σχετικής κοινότητας επιστημόνων με τα άλλα μέλη του ICDD. Περιγράφει τις ανάγκες στο ICDD, έτσι ώστε το Κέντρο να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στις ανάγκες αυτές. Για τον σκοπό αυτό, συνεργάζεται με άλλες υποεπιτροπές και με την κεντρική διοίκηση του ICDD. Συγκεκριμένα, η υποεπιτροπή παρακολουθεί τα δεδομένα και προτείνει βελτιώσεις στις βάσεις δεδομένων και στα συναφή προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην περίθλαση ηλεκτρονίων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παράγονται από άλλους οργανισμούς εκτός ICDD.

Υποεπιτροπή περίθλασης υπό τεχνητές συνθήκες 
Η υποεπιτροπή διοργανώθηκε για να διευκολύνει τη χρήση της βάσης PDF από την σχετική επιστημονική κοινότητα. Κάνει συστάσεις προς την ICDD σχετικά με το πώς τα δεδομένα περίθλασης που λαμβάνονται υπό τεχνητές συνθήκες θα πρέπει να καταγράφονται στη βάση PDF, και προτείνει συγκεκριμένες ερευνητικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην παραγωγή νέων διαγραμμάτων περίθλασης. Υποστηρίζει επίσης, επαφές με διάφορες ερευνητικές ομάδες σε όλο τον κόσμο για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις νέες εξελίξεις στις τεχνικές περίθλασης υπό τεχνητές συνθήκες.

Υποεπιτροπή περίθλασης με ακτινοβολία σύγχροτρον.
Η υποεπιτροπή περίθλασης με ακτινοβολία σύγχροτρον ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες των επιστημόνων του χώρου προς όφελος όλων επιστημόνων που ασχολούνται με τεχνικές περίθλασης κόνεως. Ειδικότερα, η υποεπιτροπή βοηθά το τεχνικό προσωπικό στην ενσωμάτωση των δεδομένων από ακτινοβολία σύγχροτρον στην βάση δεδομένων.

Υποεπιτροπή περίθλασης ακτίνων-Χ 
Η υποεπιτροπή περίθλασης ακτίνων-Χ διατυπώνει συστάσεις ως προς τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στη βάση PDF με την εξέταση της οργανολογίας, της μεθόδου συλλογής δεδομένων και των υπολογισμών, με ιδιαίτερη έμφαση σε σύγχρονες μεθόδους.

Υποεπιτροπή XRF 
Η υποεπιτροπή XRF παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση στα μέλη και το προσωπικό του ICDD σχετικά με της εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πεδίο της τεχνικής XRF. Το συνέδριο Denver X-ray Conference και τα δύο διεθνούς κύρους περιοδικά AdvancesinXrayAnalysis και PowderDiffraction αφιερώνουν σημαντικό χώρο στην τεχνική του XRF ενώ το ICDD διεξάγει ετησίως δύο εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Υποεπιτροπές στο ICDD
Υποεπιτροπή εκπαίδευσης 
Η υποεπιτροπή εκπαίδευσης είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, την υλοποίηση εργαστηρίων και οπτικοακουστικών προγραμμάτων καθώς και ειδικών συνεδρίων/συναντήσεων που ασχολούνται με την απόκτηση και την αξιοποίηση των δεδομένων περίθλασης και με τα προηγμένα συστήματα αναζήτησης (search/match) στη βάση δεδομένων PDF. Επίσης, ενθαρρύνει τη διδασκαλία των τεχνικών περίθλασης κόνεως σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Η υποεπιτροπή είναι επίσης υπεύθυνη για τη παροχή πληροφοριών σχετικά με τους κανόνες ασφάλειας των συστημάτων ακτίνων-Χ και την συγκρότηση καταλόγων σχετικά με τα εργαλεία λογισμικού για περίθλαση κόνεως και φθορισμού ακτινών-Χ.

Υποεπιτροπή σύνταξης PDF 
Η υποεπιτροπή είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση και τις βελτιώσεις στη σύνταξη και γενικότερα σε ότι αφορά στις εκδοτικές διαδικασίες.

Επισκόπηση προϊόντος

Το ICDD συνεχίζει την εκπλήρωση της αποστολής του, με την απόκτηση στοιχείων από πηγές σε παγκόσμιο επίπεδο και παρέχοντας εκτενή συντακτική αναθεώρηση με σκοπό την τυποποίηση των δεδομένων, την ταξινόμηση δομικών και άλλων ιδιοτήτων των ενώσεων και την πιστοποίηση της ποιότητας των δεδομένων.

Ο πρωταρχικός σκοπός όλων των προϊόντων βάσεων δεδομένων του ICDD είναι να επιτρέψει τον επιτυχή χαρακτηρισμό υλικών. Παρά το γεγονός ότι οι βάσεις PDF-2 και PDF-4+ περιέχουν κυρίως ανόργανες ενώσεις και η βάση PDF-4/Organics περιέχει κυρίως οργανικές και οργανομεταλλικές ενώσεις, σκόπιμα έχουν προστεθεί κοινές καταχωρήσεις ώστε ο χρήστης να επιτύχει στον χαρακτηρισμό του υπό μελέτη υλικού.

Το ICDD συνεχίζει να δέχεται συμμετοχές από τις ιστορικές πηγές των δεδομένων περίθλασης, το πρόγραμμα Grant-in-Aid, τις συνεισφορές χρηστών και από βιβλιογραφικές αναζητήσεις. Η μεγάλη αύξηση στις εγγραφές από το 1997 και μετά, κατέστη δυνατή με μια σειρά από στρατηγικές προσπάθειες συνεργασίας μεταξύ του ICDD και διεθνών οργανώσεων που συντηρούν κρυσταλλογραφικές βάσεις δεδομένων. Τρέχουσες και ιστορικές συνεργασίες περιλαμβάνουν:

 • Cambridge Crystallographic Data Centre (CCDC) Cambridge, UK
 • FIZ Karlsruhe — Leibniz Institute for Information Infrastructure (FIZ) Karlsruhe, Germany
 • National Institute of Standards and Technology (NIST) Gaithersburg, Maryland
 • Material Phases Data System (MPDS) Vitznau, Switzerland

Οι συνεργασίες αυτές έχουν ως αποτέλεσμα την ποικιλία των προϊόντων της βάσης δεδομένων του ICDD. Οι βάσεις PDF-4+ και PDF-4/Minerals είναι οι μόνες βάσεις δεδομένων που περιέχουν δεδομένα από τη συνεργασία με το MPDS. Η βάση PDF-4/Organics είναι η μόνη βάση δεδομένων που περιέχει στοιχεία από την βάση CCDC.

Οι βάσεις δεδομένων PDF 
Το αρχείο PDF περιέχει >1,000,000 μοναδικά σύνολα δεδομένων (κάρτες/εγγραφές). Κάθε κάρτα περιέχει δεδομένα περίθλασης, κρυσταλλογραφικά και βιβλιογραφικά δεδομένα, πειραματικά και οργανολογικά δεδομένα και επιλεγμένες φυσικές ιδιότητες, σε μια τυποποιημένη μορφή. Η βάση PDF περιέχει πληροφορίες από άρθρα σε περισσότερα από 2.000 περιοδικά προερχόμενα από εκατοντάδες χιλιάδες συγγραφείς. Το ICDD συλλέγει επίσης δεδομένα σύγχρονων και εμπορικών υλικών μέσω ενός ετησίου προγράμματος χρηματοδότησης. Κάθε χρόνο, περίπου 50 κορυφαία εργαστήρια ανά τον κόσμο επιχορηγούνται για την ανάλυση και τον χαρακτηρισμό νέων υλικών με σκοπό την ενσωμάτωσή τους στη PDF. Το μεγάλο εύρος πληροφοριών και η ενδελεχής παρουσίαση των δεδομένων επιτυγχάνεται μέσω βιβλιογραφικών διαδικασιών καθώς και μέσω συνεργασιών με παγκόσμιους οργανισμούς που διατηρούν ανάλογα δεδομένα.

Η βάση δεδομένων σχεδιάζεται και παράγεται σε πολλές διαφορετικές μορφές, προκειμένου να εξυπηρετήσει διαφορετικές ομάδες χρηστών.

Η βάση PDF-2 προέρχεται από την συνεργασία των ICDD, FIZ και NIST και προορίζεται κυρίως για ανάλυση ανόργανων υλικών. Πολλές κοινές οργανικές ενώσεις έχουν προστεθεί στην βάση για την διευκόλυνση της ταυτοποίησης των υλικών. (Αγορά)

Η βάση PDF-4+  είναι μια προηγμένη βάση δεδομένων που περιέχει δεδομένα τόσο από την βάση PDF-2 όσο και από την συνεργασία του ICDD με την MPDS. Αυτή η βάση δεδομένων έχει σχεδιαστεί τόσο για ποσοτική ανάλυση (Rietveld, RIR, και Pattern Fitting) όσο και για ποιοτικό χαρακτηρισμό. Αυτή η βάση καλύπτει εκτενώς ανόργανα υλικά και περιλαμβάνει πολλά χαρακτηριστικά όπως ψηφιοποιημένα διαγράμματα, μοριακές δομές και ατομικές παραμέτρους. Πολλά νέα χαρακτηριστικά έχουν ενσωματωθεί στην βάση PDF-4+ με σκοπό την ποσοτική ανάλυση: ανάλυση Rietveld, Reference Intensity Ratio (RIR) ή Total Pattern Analysis. (Αγορά)

Η βάση PDF-4/Minerals είναι ένα υποσύνολο της PDF-4+, που όμως ενσωματώνει τα νέα χαρακτηριστικά της PDF-4+. Αυτή η βάση δεδομένων είναι η μεγαλύτερη και πιο ολοκληρωμένη παγκοσμίως για ορυκτά  και συναφή υλικά. Σε αυτά περιλαμβάνονται συνθετικά ορυκτά, πολύτιμοι λίθοι, και δείγματα που μετρήθηκαν υπό τεχνητές συνθήκες. (Αγορά)

Η βάση PDF-4/Organics   έχει σχεδιαστεί για την ταυτοποίηση οργανικών και οργανομεταλλικών ενώσεων. Επιπρόσθετα στις 527,517 εγγραφές, περιλαμβάνει μερικές χιλιάδες ανόργανων ενώσεων, κυρίως φαρμακευτικά έκδοχα. (Αγορά)

Όλες οι βάσεις δεδομένων του ICDD στοχεύουν στην γρήγορη ταυτοποίηση των υλικών. Ο σχεδιασμός της βάσης δεδομένων περιλαμβάνει εξειδικευμένα ευρετήρια για γρήγορη αναζήτηση υποβοηθούμενα από αναζητήσεις με βάση χημικές και δομικές ιδιότητες. Επίσης έχει προβλεφθεί η δυνατότητα συνεργασίας της PDF με τα πιο διαδεδομένα λογισμικά επεξεργασίας και ανάλυσης διαγραμμάτων περίθλασης.

ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ του ICDD
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ και ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗΣ
Η βάση PDF είναι επίσης διαθέσιμα σε μορφή βιβλίου. Κάθε βιβλίο (σετ) περιλαμβάνει την ετήσια παραγωγή πειραματικών διαγραμμάτων. Το βιβλίο και τα σχετικά ευρετήρια είναι κατάλληλα για βιβλιοθήκες και μικρά εργαστήρια που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτοματοποιημένα συστήματα.

Τα εκτυπωμένα ευρετήρια και εγχειρίδια επιτρέπουν την ταυτοποίηση φάσεων που εμπεριέχονται στη έντυπη έκδοση της PDF. Τα αλφαβητικά ευρετήρια και το Hanawalt Search Manual μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναζήτηση πειραματικών ανόργανων φάσεων. Οι οργανικές και οργανομεταλλικές ενώσεις καλύπτονται από τέσσερα κοινά ευρετήρια. Συνοπτικά, το αλφαβητικό ευρετήριο ταξινομεί τις ανόργανες ενώσεις με βάση το χημικό τύπο. Το Hanawalt Search Manual ταξινομεί ανόργανες φάσεις με βάση τις τρεις ισχυρότερες κορυφές. Το ευρετήριο των οργανικών και οργανομεταλλικών ενώσεων χρησιμοποιεί όλες τις παραπάνω μεθόδους. Η ηλεκτρονική έκδοση των τριών εγχειριδίων αναζήτησης ενσωματώνεται στο ισχυρό λογισμικό, SIeve.

DXC (Συνέδριο Ακτίνων-Χ)
Το Denver X-ray Conference ξεκίνησε το 1951 ως ημερίδα στο Πανεπιστήμιο του Ντένβερ σχετικά με τη χρήση των ακτίνων-Χ και την επιρροή τους στη σύγχρονη έρευνα. Το 1998, το ICDD ανέλαβε την ευθύνη της διοργάνωσης και της χορηγίας του συνεδρίου. Το ετήσιο συνέδριο συγκεντρώνει πάνω από 500 ομιλητές, συμμετέχοντες και εκθέτες. Ετησίως πραγματοποιούνται περίπου 200 τεχνικές παρουσιάσεις.

Το DXC παρέχει ένα μοναδικό μείγμα συνεδριάσεων και εργαστηρίων επικεντρωμένων στην κατάρτιση, την εκπαίδευση, και τις εφαρμογές. Μια έκθεση σχετικής οργανολογίας και υπηρεσιών συνοδεύει το τεχνικό πρόγραμμα, όπου εταιρείες παρουσιάζουν όλα τα νέα προϊόντα τους.

Το ετήσιο συνέδριο εφαρμογών της ανάλυσης με ακτίνες-Χ (Annual Conference on Applications of X-ray Analysis) ή εν συντομία Denver X-ray Conference (DXC) είναι το ηγετικό φόρουμ του κόσμου για τους επιστήμονες που εργάζονται στον τομέα της ανάλυσης των υλικών με ακτίνες-Χ. Το συνέδριο συγκεντρώνει επιστήμονες, μηχανικούς και τεχνολόγους από όλο τον κόσμο, για να συζητήσουν τις σύγχρονες τεχνικές και τις μελλοντικές εξελίξεις στην ανάλυση των ακτίνων-Χ. Στην πραγματικότητα, το DXC όχι μόνο παρέχει το χώρο για τέτοιες συζητήσεις, αλλά τόνωσε και προώθησε πολλές από τις σημαντικές εξελίξεις στον τομέα στη διάρκεια των ετών.

Σταθμοί στην εξέλιξη της ανάλυσης με ακτίνες-Χ
Το ICDD δημοσιεύει τα πρακτικά του DXC σε CD-ROM μέσω της σειράς Advances in X-ray Analysis (AXA). Οι τόμοι 1-39 περιέχονται σε ένα CD, και κάθε επόμενο έτος σε ξεχωριστό CD. Κάθε CD-RΟΜ περιέχει την συλλογή των εργασιών του έτους καθώς και εκτενή πίνακα περιεχομένων.

Η συλλογή ΑΧΑ περιλαμβάνει 62 τόμους. Οι τόμοι 1-39 περιέχουν τα πρακτικά του συνεδρίου από το 1957 έως το 1995 σε ένα CD. Όλη η συλλογή περιέχει 3,225 άρθρα από ειδικούς παγκοσμίου κύρους σε σχέση με ανάπτυξη των τεχνικών XRD και XRF και γενικά των εφαρμογών των ακτίνων-Χ.  Με τη δυνατότητα αναζήτησης στο σύνολο των πρακτικών με βάση το θέμα, τον τίτλο ή τον συγγραφέα, η συλλογή είναι πολύτιμη για τους επαγγελματίες και τους επιστήμονες του χώρου.

Το ICDD είναι στην ευχάριστη θέση να επιτρέψει την πρόσβαση σε επιλεγμένους τόμους των πρακτικών  The Advances in X-ray Analysis- Proceedings of the Denver X-ray Conference σε μορφή Αdobe Acrobat PDF. Η αναζήτηση είναι δυνατή με τίτλο ή με λέξεις κλειδιά, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος συγγραφέα. Τα αποτελέσματα δείχνουν τίτλο, συγγραφέα, και το μέγεθος του αρχείου.

ΠεριοδικόPowderDiffraction(PDJ) 
Το περιοδικό PowderDiffraction(PDJ), είναι το διεθνές περιοδικό του ICDD. Δημοσιεύεται σε τριμηνιαία βάση, συν ένα ετήσιο ειδικό τεύχος, από την Cambridge University Press. Το πεδίο του  PDJ εντοπίζεται στον χαρακτηρισμό υλικών με ακτίνες-Χ και με μεθόδους σκέδασης ηλεκτρονίων και νετρονίων. Το περιοδικό δημοσιεύει επίσης εργασίες ειδικών τεχνικών, που αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών – από την ανάλυση υλικών για επιταξιακή ανάπτυξη λεπτών υμενίων έως τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του λογισμικού. Μολονότι η πρακτική τονίζεται, η θεωρία δεν έχει παραμεληθεί, ιδίως όσον αφορά στην καλύτερη κατανόηση της τεχνικής.

Σε συνεργασία με την οργανωτική επιτροπή του DXC, το ICDD παρέχει ένα αντίτυπο του AdvancesinXrayAnalysis(AXA) του παρελθόντος έτους στους συνδρομητές του PDJ. Το γεγονός αυτό ουσιαστικά διπλασιάζει τον αριθμό των άρθρων που διατίθενται στους συνδρομητές του PDJ και αυξάνει την δημοσιότητα των συγγραφέων του AdvancesinXrayAnalysis.ToPDJ δημοσιεύει επίσης συμπληρωματικά τεύχη με πρακτικά διεθνών συνεδρίων όπως τα European Powder Diffraction Conference (EPDIC), το Chinese National Conference on XRD, και το συνέδριο της Australian X-ray Analytical Association (AXAA).

PDF-2 και Λογισμικό Υποστήριξης

PDF-2 – Purchase
Η έκδοση PDF-2 Release 2020 του PDF περιέχει 311,561 καταχωρήσεις από την πειραματική συλλογή δεδομένων κόνεως του ICDD, καθώς και τα δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται και τυποποιούνται από τις βάσεις δεδομένων των NIST και FIZ. Η PDF-2 έχει σχεδιαστεί κυρίως για την ανάλυση ανόργανων υλικών με χρήση αυτοματοποιημένων περιθλασιμέτρων. Η PDF-2 Έκδοση 2020 διαθέτει φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του κατάλληλου λογισμικού εξόρυξης δεδομένων. Αυτό το λογισμικό παρέχει προχωρημένες δυνατότητες φιλτραρίσματος των δεδομένων με τη χρήση 55 πεδίων ευρετηρίασης και 70 όρων αναζήτησης. Κάθε καταχώρηση περιέχει πληροφορίες για τις πλεγματικές αποστάσεις (d) και τις σχετικές εντάσεις ενώ οι περισσότερες καταχωρήσεις συνοδεύονται από δείκτες Miller. Πρόσθετες πληροφορίες, όπως χημικός τύπος, όνομα της ένωσης, όνομα ορυκτού, δομικός τύπος, κρυσταλλικό σύστημα, φυσικά δεδομένα, πειραματικές παράμετροι και αναφορές συμπεριλαμβάνονται όταν είναι γνωστά. Κάθε καταχώρηση έχει υποστεί αυστηρή συντακτική κριτική και έχει ευρετήριο για αναζήτηση στον κατάλληλο υποφάκελο.

Η PDF-2 ενσωματώνει το ιστορικό αρχείο PDF σε CD. H βάση δεδομένων έχει ενσωματωθεί στα συστήματα λογισμικού κάθε μεγάλου κατασκευαστή εξοπλισμού περίθλασης ακτίνων-Χ. Μαζί με το λογισμικό ανάλυσης δεδομένων, η PDF δίνει στους επιστήμονες την άμεση δυνατότητα ανάλυσης υλικών. Η PDF-2 δίνεται με άδεια χρήσης 5 ετών.
Σημαντικά χαρακτηριστικά του προϊόντος:

 • 311,561 εγγραφές (390,127 ανόργανα υλικά & 44,731 οργανικές ενώσεις)
 • 7,447 νέες εγγραφές
 • 119,554 πειραματικές εγγραφές
 • 181,071 εγγραφές από ICSD
 • 10,067 εγγραφές από NIST

 

Η PDF-2 Έκδοση 2020 περιέχεται σε ένα DVD or USB, το οποίο είναι συμβατό με την PC πλατφόρμα. H PDF-2 θα πρέπει να εγκατασταθεί στον σκληρό δίσκο. Για την χρησιμοποίηση από κάποιο λογισμικό θα πρέπει να γίνει μετατροπή των δεδομένων από PDF-2 σε κατάλληλη αναγνώσιμη μορφή. Παρακαλούμε ρωτήστε τον τοπικό προμηθευτή του λογισμικού  για να επιβεβαιώσετε τη συμβατότητα του λογισμικού κατά την αγορά ή την ανανέωση της τρέχουσας έκδοσης (2020).
Τιμές πολυετούς πολλαπλών θέσεων  άδειας χρήσης

PDF-2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Το κατάλληλο λογισμικό εξόρυξης δεδομένων είναι ενσωματωμένο σε όλα τα προϊόντα PDF της ICDD. Το λογισμικό παρέχει προχωρημένες δυνατότητες φιλτραρίσματος των δεδομένων της βάσης. Οι χρήστες μπορούν να επωφεληθούν από τις πολλαπλές επιλογές εξόρυξης δεδομένων μας χρησιμοποιώντας 53 διαφορετικά πεδία ευρετηρίασης και 69 κριτήρια αναζήτησης.

Δυνατότητες

 • Φόρμα αναζήτησης πολλαπλών λειτουργιών
 • Τα δεδομένα μπορούν να αντιγραφούν στο πρόχειρο (clipboard)
 • Εκτιμώμενη Τυπική Απόκλιση (ESD) για τις περισσότερες αναζητήσεις σε αριθμητικά δεδομένα
 • Πλήρες μενού βοήθειας σε κάθε εγγραφή

Προβολή εγγραφής

 • Διαγράμματα με δυνατότητα μεγέθυνσης
 • Ο πίνακας πλεγματικών αποστάσεων μπορεί να τοποθετηθεί σε άλλο σημείο της οθόνης για μέγιστη ευκρίνεια.
 • Οι 3 ισχυρότερες εντάσεις με έντονη γραμματοσειρά
 • Βελτιωμένη εξαγωγή  XML
 • Επιλογή περιεκτικής ή πλήρους αναφοράς
 • Ταυτόχρονη προβολή κορυφών με σταθερό ή μεταβλητό διάφραγμα
 • Υπερσύνδεσμοι DOI στη σελίδα της βιβλιογραφίας

Δυνατότητες στη σελίδα των αποτελεσμάτων

 • Όλες οι στήλες του πίνακα αποτελεσμάτων μπορούν να ταξινομηθούν, να μετακινηθούν και να αλλάξει το μέγεθός τους
 • Οι στήλες του πίνακα αποτελεσμάτων μπορούν να αποδοθούν γραφικά
 • Αυτόματοι υπολογισμοί για την μέση τιμή, τον διάμεσο, και την τυπική απόκλιση (ESD) για τις αριθμητικές τιμές
 • Οι παράμετροι αναζήτησης εμφανίζονται στη φόρμα αποτελεσμάτων
 • Ταξινόμηση με το μεσαίο πλήκτρο του ποντικιού στην κεφαλίδα της κάθε στήλης
 • Δυνατότητα προσθήκης οποιουδήποτε πεδίου αναζήτησης στα αποτελέσματα
 • Ταξινόμηση αποτελεσμάτων με πολλαπλούς τρόπους
 • Ταυτόχρονη προβολή πολλαπλών εγγραφών

Δυνατότητες αναζήτησης

 • Αναζήτηση συγγραφέων  ταυτόχρονα με αναζήτηση μοναδιαίας κυψελίδας. Οι παράμετροι της κυψελίδας μπορούν να αναζητηθούν εντός ορίων (ESD’s)
 • Αναζήτηση στον περιοδικό πίνακα με λογικούς τελεστές And, Or, Only, Just, και Not
 • Προαιρετική αναζήτηση κλειδιών ‘Yes/No/Maybe’
 • Αναζήτηση σε οποιοδήποτε συνδυασμό των L1 , L2 και L3 για Long Line
 • Αναζήτηση σε οποιοδήποτε συνδυασμό των d1 , d2 και d3 για Strong Line
 • Αναζήτηση σε οποιοδήποτε συνδυασμό Dmeas , Dcalc και Dstruc για την Πυκνότητα

SIeve – Το SIeve περιλαμβάνεται δωρεάν στο PDF-2!
Το πακέτο SIeve είναι το πρόγραμμα indexing του ICDD και παρέχει ταχεία αναζήτηση και ταυτοποίηση με τη χρήση των αυτοματοποιημένο προτύπων Hanawalt, Fink και Long-8. To Sleve εκμεταλλεύεται τη υπολογιστική ισχύ των σύγχρονων υπολογιστών για να εκτελέσει γρήγορα αναζητήσεις σε εκατοντάδες χιλιάδες καταχωρήσεις δεδομένων. Αυτό επιτρέπει συνδυασμούς με Fink και Long-8 αλγόριθμους. Επιπλέον η αυτόματη σύγκριση των 8 ισχυρότερων εντάσεων (Hanawalt) ή των 8 ισχυρότερων από Fink ή Long-8 συγκροτεί το βέλτιστο αποτέλεσμα μέσω του δείκτη Goodness of Match (GOM). Ένα διάγραμμα αναφοράς “Pattern GOM” αποτελεί το κριτήριο ταυτοποίησης της άγνωστης φάσης. Επιπλέον συγκρίσεις γίνονται μέσω του Sleve.
H λειτουργία του SIeve βασίζεται σε συγκρίσεις του τύπου d/I pairs ή δεδομένων d ή 2θ/I. Διατίθεται φίλτρο εισαγωγής πολλαπλών αρχείων κειμένου με απεριόριστο αριθμό δεδομένων του τύπου d/I.
Το Sleve παρέχει την δυνατότητα συνδυασμένων αναζητήσεων με βάση πολλαπλά κριτήρια αναζήτησης.

 • Δυνατότητα ταξινόμησης φάσεων
 • Επιλογή της φάσης υπερτονίζει τις σχετικές κορυφές στο διάγραμμα
 • Διαφορετικός χρωματισμός για d-spacings εντός συγκεκριμένου εύρους
 • Δυνατότητα αποθήκευσης εργασίας σε μορφή XML
 • Κατάλληλες μονάδες στα πεδία: angstroms, degrees
 • Χωρίς όριο κορυφών, ανάλυση διαγράμματος
 • Χωρίς όριο ταυτόχρονων φάσεων
 • Βελτιωμένοι αλγόριθμοι
 • Διάγραμμα GOM
 • Δείκτης I/Ic
 • Αποθήκευση επιλογών

PDF-4

Η βάση δεδομένων PDF-4
Η βάση PDF-4 παρέχεται με ετήσια άδεια και “κλειδώνει” μετά την παρέλευση αυτής. Οι βάσεις δεδομένων αυτού του είδους αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς. Μόνο οι PDF-4+ και PDF-4/Minerals περιέχουν ταυτοποιημένα δεδομένα από το Linus Pauling File (LPF). Επίσης μόνο η βάση δεδομένων PDF-4/ Organics περιέχει ταυτοποιημένα δεδομένα από την Cambridge Structural Database (CSD).

Όλα τα PDF-4 προϊόντα περιλαμβάνουν ενσωματωμένο λογισμικό εξόρυξης δεδομένων. Το λογισμικό αυτό παρέχει προχωρημένες δυνατότητες αναζήτηση και φιλτραρίσματος των δεδομένων με χρήση 75 διαφορετικών μεθόδων αναζήτησης των περιεχομένων της βάσης δεδομένων και με προσαρμοσμένη εμφάνιση των 128 πεδίων δεδομένων.  Η υιοθέτηση τεχνολογίας Java ™ συνδυάζει το σύγχρονο interface  με την δυνατότητα συνδυασμού πολλαπλών φίλτρων ευρετηρίασης έχοντας ως αποτέλεσμα μια σχεδόν απεριόριστη ποικιλία επιλογών εξόρυξης δεδομένων. Διατίθενται επίσης ψηφιακά διαγράμματα και πλήρες αρχείο βοήθειας. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με διανομέα του λογισμικού σας για το λογισμικό search/match που είναι συμβατό με τα προϊόντα PDF-4.

PDF-4+ Περιγραφή – Purchase
Η PDF-4+ είναι μια προηγμένη βάση δεδομένων που συνδυάζει τις αρτιότερες πηγές στον κόσμο δεδομένων περίθλασης από κρυστάλλους και σκόνες ανοργάνων υλικών σε μια ενιαία βάση δεδομένων. Το αποτέλεσμα είναι μια ολοκληρωμένη συλλογή σε τυποποιημένη μορφή για την ταυτοποίηση αγνώστων υλικών.

Αυτή η βάση δεδομένων περιέχει πολλά χαρακτηριστικά, όπως ψηφιοποιημένα διαγράμματα, γραφικά μοριακών ενώσεων και ατομικές παραμέτρους μεταξύ άλλων. Πολλά νέα χαρακτηριστικά έχουν ενσωματωθεί στη βάση PDF-4+ με στόχο την βέλτιστη ποσοτική ανάλυση με οποιαδήποτε από τις τρεις μεθόδους: Ανάλυση Rietveld, μέθοδος Reference Intensity Ratio (RIR) ή Total Pattern Analysis. Η PDF-4+ 2020 περιέχει 426,189 λήμματα.

Η βάση PDF-4+ έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει πλήρως την αυτοματοποιημένη ποσοτική ανάλυση με την παροχή βασικών δεδομένων αναφοράς που απαιτούνται για αυτές τις αναλύσεις. Κάθε διάγραμμα, ανεξάρτητα από τον τύπο ή την πηγή, μπορεί να εμφανιστεί ως ένα ψηφιοποιημένη πρότυπο, επιτρέποντας καθολική ανάλυση διαγράμματος (total pattern analysis). Τρεις διαφορετικοί αλγόριθμοι χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς ανάλογα με την πηγή των δεδομένων και των πληροφοριών που απαιτούνται. Η PDF-4+ επιλέγει αυτόματα τον κατάλληλο αλγόριθμο και στη συνέχεια, επιτρέπει στο χρήστη να αλλάξει τις παραμέτρους. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει και να μεταβάλλει κοινές οργανολογικές παραμέτρους, διαμορφώσεις οπτικών και άλλες πειραματικές παραμέτρους, και του μεγέθους των κρυσταλλιτών.

Η βάση PDF-4 + περιλαμβάνει 426,189 λήμματα με ένταση αναφοράς (Ι/Ιc) που είτε έχουν υπολογιστεί θεωρητικά από μελέτη περίθλασης μονοκρυστάλλου ή πειραματικά. Σε μια ανάλυση RIR, όλες οι φάσεις πρέπει να εντοπιστούν και κάθε φάση πρέπει να έχει μια γνωστή τιμή RIR. Ο μεγάλος αριθμός των εγγραφών με τιμές RIR επιτρέπει τη συχνή χρήση αναφορών για την επιτυχή ποσοτική ανάλυση.
Οι ατομικές παράμετροι που αναγράφονται στις 323,933 εγγραφές προέρχονται από τους οργανισμούς LPF, ICDD και NIST. Οι τεχνικές Rietveld μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ατομικές παραμέτρους για ποσοτική ανάλυση και δομικό προσδιορισμό. Η βάση δεδομένων PDF-4+ εμπεριέχει πίνακες ατομικών παραμέτρων σκέδασης ώστε να καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός διαγραμμάτων περίθλασης ηλεκτρονίων, νετρονίων και μεταβλητού μήκους κύματος από βασικές αρχές.

Η PDF-4+ περιέχει περισσότερα δεδομένα και περισσότερους τύπους δεδομένων που επιτρέπουν την ταχεία ταυτοποίηση υλικών. Έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει αυτοματοποιημένες ποσοτικές αναλύσεις με την παροχή βασικών δεδομένων αναφοράς που απαιτούνται για αυτές τις αναλύσεις. Κάθε διάγραμμα, ανεξάρτητα από τον τύπο ή την πηγή, μπορεί να εμφανιστεί ως ένα ψηφιοποιημένο διάγραμμα. Ενισχύσαμε την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση με την προσθήκη περισσότερων δεδομένων (I /Ic) και ατομικών συντεταγμένων. Η χρήση της Java ™ βελτίωσε την ταχύτητα, την ευκολία, και επέτρεψε πολλά νέα χαρακτηριστικά για την επιτυχή εξόρυξη δεδομένων.

PDF-4 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

PDF-4/ORGANICS – Purchase
H βάση δεδομένων PDF-4/Organics 2020, είναι μεγαλύτερη βάση διαγραμμάτων περίθλασης ακτίνων-Χ για οργανικές ενώσεις και περιλαμβάνει 538,504 εγγραφές. Το προϊόν έχει όλες τις δυνατότητες της οικογένειας των προϊόντων PDF-4. Αυτή η βάση περιλαμβάνει επίσης τα υπολογισμένα διαγράμματα όλων των φαρμακευτικών ενώσεων της  Cambridge Structural Database (CSD), των πολυμερών (συμπεριλαμβανομένων αμύλων και κυτταρινών) μαζί με έκδοχα φαρμακευτικών προϊόντων.
Αυτή η βάση δεδομένων έχει σχεδιαστεί για την ταχεία ταυτοποίηση ενώσεων σχετικών με φαρμακευτικές και χημικές βιομηχανίες. Ο σχεδιασμός της επιτρέπει την εύκολη διασύνδεση με περιθλασίμετρα και συστήματα ανάλυσης δεδομένων των κορυφαίων κατασκευαστών εξοπλισμού ακτίνων-Χ. Η βάση δεδομένων είναι δημοφιλής για τους επιστήμονες που εργάζονται σε καταναλωτικά προϊόντα,  την κατάλυση, την ιατροδικαστική επιστήμη, σε αναλυτικά εργαστήρια και στην φαρμακευτική βιομηχανία.

PDF-4/MINERALS   – Purchase
Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει 47,169 εγγραφές σχετικές με ορυκτά και καλύπτει >97% όλων των ορυκτών που ευρετηριάζονται στην βάση Fleischer’s Glossary of Mineral Species και στην International Mineralogical Association. Επιπροσθέτως η βάση περιλαμβάνει μη ταξινομημένα ορυκτά, συνθετικά υλικά και παραλλαγές αυτών. Πολλά συνήθη μεταλλεύματα  έχουν χαρακτηρισθεί με πειραματικές μετρήσεις σε διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης. Συνολικά, αυτό οδηγεί σε μια εκτεταμένη βάση δεδομένων που περιέχει δεδομένα από τέσσερις διαφορετικές πηγές δεδομένων. Τα δεδομένα ελέγχονται ετησίως από την υπεύθυνη ομάδα εργασίας (task group). Η ομάδα εργασίας ταξινομεί τα υλικά σε ομάδες και «οικογένειες» και βοηθά στην ανάλυση και τον χαρακτηρισμό τους. Περίπου 1000 καταχωρήσεις ορυκτών έχουν προστεθεί από τις βάσεις δεδομένων των LPF, ICDD και NIST. Αυτές οι καταχωρήσεις περιλαμβάνουν ατομικές συντεταγμένες, προσομοιώσεις και μοριακά γραφικά, όπως αναφέρεται στην περιγραφή της σειράς PDF-4+.

Λογισμικό PDF-4

PDF-4 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Όλα τα PDF-4 προϊόντα περιλαμβάνουν ενσωματωμένο λογισμικό εξόρυξης δεδομένων. Το λογισμικό αυτό παρέχει προχωρημένες δυνατότητες αναζήτησης και φιλτραρίσματος των δεδομένων με χρήση 75 διαφορετικών μεθόδων αναζήτησης και με προσαρμοσμένη εμφάνιση των 128 πεδίων δεδομένων.  Η υιοθέτηση τεχνολογίας Java ™ συνδυάζει το σύγχρονο interface  με την δυνατότητα συνδυασμού πολλαπλών φίλτρων ευρετηρίασης έχοντας ως αποτέλεσμα μια σχεδόν απεριόριστη ποικιλία επιλογών εξόρυξης δεδομένων. Για πιο ευέλικτη αναζήτηση, τα κριτήρια αναζήτησης μπορούν να ενσωματωθούν ως οριζόμενες από το χρήστη υποκατηγορίες μέσω του λογισμικού Sleve+.

Δυνατότητες

 • Φόρμα αναζήτησης πολλαπλών λειτουργιών
 • Τα δεδομένα μπορούν να αντιγραφούν στο πρόχειρο (clipboard)
 • Εκτιμώμενη Τυπική Απόκλιση (ESD) για τις περισσότερες αναζητήσεις σε αριθμητικά δεδομένα
 • Πλήρες μενού βοήθειας ενσωματωμένο σε κάθε εγγραφή
 • Διάγραμμα οπισθοσκεδαζόμενων ηλεκτρονίων
 • Διάγραμμα περίθλασης ηλεκτρονίων
 • Μήκη δεσμών / Τιμές γωνιών
 • Παράθυρο εργαλείων κρυσταλλογραφικών υπολογισμών
 • Βαθμίδες θερμοκρασίας
 • 3D απεικόνιση με γραφικά Jmol

Προβολή εγγραφής

 • Υπολογισμός διαγραμμάτων περίθλασης κόνεως ακτίνων-Χ, νετρονίων ή ηλεκτρονίων
 • Ταυτόχρονη εμφάνιση μέχρι 3 πινάκων πλεγματικών αποστάσεων (d) και εντάσεων με επιλογή με σταθερού ή μεταβλητού διαφράγματος και κανονικοποιημένων εντάσεων
 • Ευκολία επισκόπησης με αποσπώμενα παράθυρα (undocking windows)
 • Οι 3 ισχυρότερες εντάσεις με έντονη γραμματοσειρά
 • Εξαγωγή σε αρχείο τύπου CIF (για προγράμματα Rietveld κλπ)
 • Τα κρυσταλλογραφικά δεδομένα απεικονίζονται σε ειδικό χώρο (tab section) της PDF κάρτας
 • Βελτιωμένη εξαγωγή  XML
 • Υπερσύνδεσμοι DOI στη σελίδα της βιβλιογραφίας

Δυνατότητες στη σελίδα των αποτελεσμάτων

 • Οι στήλες του πίνακα αποτελεσμάτων μπορούν να αποδοθούν γραφικά
 • Άμεση επιλογή ενός από τα 125 πεδία αναζήτησης του μενού “Preferences”
 • Όλες οι στήλες του πίνακα αποτελεσμάτων μπορούν να ταξινομηθούν, να μετακινηθούν και να αλλάξει το μέγεθός τους
 • Ταυτόχρονη προβολή πολλών καρτών PDF
 • Αυτόματοι υπολογισμοί για την μέση τιμή, τον διάμεσο, και την τυπική απόκλιση (ESD) για τις αριθμητικές τιμές
 • Οι παράμετροι αναζήτησης εμφανίζονται στη φόρμα αποτελεσμάτων
 • Ταξινόμηση με το μεσαίο πλήκτρο του ποντικιού στην κεφαλίδα της κάθε στήλης
 • Θέαση σε ξεχωριστό παράθυρο με το μεσαίο πλήκτρο του ποντικιού
 • Δυνατότητα προσθήκης οποιουδήποτε πεδίου αναζήτησης στα αποτελέσματα
 • Ταξινόμηση αποτελεσμάτων με πολλαπλούς τρόπους
 • Επιλογές εμφάνισης των αναφορών από το μενού “Preferences”

Δυνατότητες αναζήτησης

 • Αναζήτηση συγγραφέων  ταυτόχρονα με αναζήτηση κυψελίδας. Οι παράμετροι της κυψελίδας μπορούν να αναζητηθούν εντός ορίων τιμών (ESD’s)
 • Άμεση (on-the-fly) μετατροπή από δεδομένα συγγραφέως σε κρυσταλλογραφικά δεδομένα (κυψελίδα)
 • Λογικός τελεστής “NΟΤ” διαθέσιμος σε κάθε αναζήτηση
 • Αναζήτηση σε οποιοδήποτε συνδυασμό των L1 , L2 και L3 για Long Line
 • Αναζήτηση σε οποιοδήποτε συνδυασμό των d1 , d2 και d3 για Strong Line
 • Αναζήτηση σε οποιοδήποτε συνδυασμό Dmeas , Dcalc και Dstruc για την Πυκνότητα
 • Αναζήτηση στον περιοδικό πίνακα με λογικούς τελεστές And, Or, Only, Just, και Not
 • Προαιρετικό ‘Yes/No/Maybe’ στην αναζήτηση στον Περιοδικό Πίνακα
 • Ιδιότητες κρυσταλλικής συμμετρίας (π.χ. πιεζοηλεκτρικοί κρύσταλλοι)
 • Επιλογές αναζήτησης: γρήγορη επιλογή πεδίων αναζήτησης
 • Προβολή πεδίων: κρύσταλλος, συγγραφέας, παράμετροι κυψελίδας

Δυνατότητες γραφικής απεικόνησης

 • Άμεση προσθήκη και αφαίρεση διαγραμμάτων (οn-the-fly). Δυνατότητα προσαρμογής κάθε διαγράμματος σε πειραματικά δεδομένα δείγματος ή οργάνου (instrument / specimen profile functions)
 • Συνάρτηση μεγέθους σωματιδίων (Particle Size profile function)
 • Επιλογή γεωμετρίας Debye-Scherrer/Bragg-Brentano
 • Επιλογές άξονα Χ: 2θ, 1/d, d, Q
 • Μετατόπιση και μεγέθυνση γραφήματος
 • Φίλτρα εισαγωγής δεδομένων
 • Αποθήκευση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων
  • διόρθωση 2-θ
  • προσαρμογή μήκους κύματος
  • υπολογισμός υποβάθρου
  • προχωρημένες ρυθμίσεις γραφημάτων
  • επιλογή χρώματος σχεδίασης διαγράμματος
  • κανονικοποίηση εντάσεων στην μεγαλύτερη κορυφή

SIeve+ 2020 – Purchase
Το πακέτο Sieve+ είναι το πρόγραμμα indexing του ICDD και παρέχει ταχεία αναζήτηση και ταυτοποίηση με τη χρήση των αυτοματοποιημένων προτύπων Hanawalt, Fink και Long-8. To Sleve εκμεταλλεύεται τη υπολογιστική ισχύ των σύγχρονων υπολογιστών για να εκτελέσει γρήγορα αναζητήσεις σε εκατοντάδες χιλιάδες καταχωρήσεις δεδομένων. Αυτό επιτρέπει συνδυασμούς με Fink και Long-8 αλγόριθμους. Επιπλέον η αυτόματη σύγκριση των 8 ισχυρότερων εντάσεων (Hanawalt) ή των 8 ισχυρότερων από Fink ή Long 8 συγκροτεί το βέλτιστο αποτέλεσμα μέσω του δείκτη Goodness of Match (GOM). Το έντυπο εγχειρίδιο αναζήτησης αναφέρει ότι όλες οι γραμμές του αγνώστου δείγματος πρέπει να συνδυάζονται με το δείγμα αναφορά. Για το λόγο αυτό ένα διάγραμμα αναφοράς “Pattern GOM” αποτελεί το κριτήριο ταυτοποίησης της άγνωστης φάσης. Επιπλέον συγκρίσεις γίνονται μέσω του Sleve+.

H λειτουργία του Sieve+ βασίζεται σε συγκρίσεις του τύπου d/I pairs ή δεδομένων d ή 2θ/I. Διατίθεται φίλτρο εισαγωγής πολλαπλών αρχείων κειμένου με απεριόριστο αριθμό δεδομένων του τύπου d/I.
Το Sleve+ παρέχει την δυνατότητα συνδυασμένων αναζητήσεων με βάση πολλαπλά κριτήρια αναζήτησης με βάση 75 ευρετηριαζόμενα πεδία.

Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά

 • Δυνατότητα ταξινόμησης φάσεων
 • Επιλογή της φάσης υπερτονίζει τις σχετικές κορυφές στο διάγραμμα
 • Διαφορετικός χρωματισμός για d-spacings εντός συγκεκριμένου εύρους
 • Δυνατότητα αποθήκευσης εργασίας σε μορφή XML
 • Κατάλληλες μονάδες στα πεδία: angstroms, degrees
 • Χωρίς όριο ανάλυσης κορυφών διαγράμματος
 • Χωρίς όριο ταυτόχρονων φάσεων
 • Βελτιωμένοι αλγόριθμοι
 • Διάγραμμα GOM
 • Δείκτης I/Ic
 • Αποθήκευση επιλογών
 • Δευτερεύον φίλτρο αφαιρεί τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα
 • Βελτιστοποιημένος αλγόριθμος για δεδομένα περίθλασης ηλεκτρονίων

Σεμινάρια

ΙΣΤΟΡΙΑ 
Τα σεμινάρια ακτίνων-Χ του ICDD αποτελούν συνέχεια του θεσμού των SUNY Clinics που διοργανώνονταν στο  State University of New York in Albany για 25 έτη. Το 1990, το ICDD ανέλαβε την επιμέλεια των σεμιναρίων αυτών. Το ICDD είναι μη κερδοσκοπικός, διεθνής οργανισμός που δημοσιεύει το αρχείο περίθλασης κόνεως (Powder Diffraction File, PDF) και το διεθνές περιοδικό Powder Diffraction. Το ICDD έχει δεσμευτεί για την προώθηση των εφαρμογών των μεθόδων χαρακτηρισμού υλικών στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας με την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως τα σεμινάρια “ICDD Clinics”.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ICDD CLINICS
Ο σκοπός των σεμιναρίων XRF και XRD (XRF and XRD clinics) είναι ο συνδυασμός της θεωρητικής γνώσης με την πρακτική άσκηση στις τεχνικές αυτές. Κάθε σεμινάριο είναι ένα πλήρες εβδομαδιαίο μάθημα πρακτικών γνώσεων στον τομέα. Οι εκπαιδευτές έχουν μεγάλη εμπειρία και σκόπιμα επιλέγονται τόσο από τον ακαδημαϊκό χώρο όσο και τη βιομηχανία ώστε να καλυφθεί τόσο η θεωρία όσο και η πρακτική άσκηση. Η εστίαση σε πρακτικές εφαρμογές, η επί τόπου εμπειρία και η προσωπική διδασκαλία διαφοροποιεί τα σεμινάρια αυτά από άλλα παρόμοια. Κάθε σεμινάριο χρησιμοποιεί μια ομάδα εκπαιδευτών που αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα εμπειρογνωμοσύνης για την κάλυψη των εκπαιδευτικών σας αναγκών.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ?

 • Προσωπικό εργαστηρίων που επιθυμούν να βελτιώσουν τις πειραματικές τους δεξιότητες
 • Το ακαδημαϊκό τομέα που αναπτύσσει ένα πρόγραμμα σπουδών σε XRF ή/και XRD
 • Μεταπτυχιακοί φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν θεωρητικές και πειραματικές γνώσεις σε XRF ή/και XRD
 • Επαγγελματίες του χώρου σε XRF & XRD για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην ανάλυση υλικών
 • Όσοι επιθυμούν να μοιραστούν τις εμπειρίες, τις γνώσεις και τις ιδέες τους με συναδέλφους που εργάζονται στον τομέα XRF ή/και XRD
 • Όσοι έχουν απορίες σε σχέση με τις τεχνικές αυτές και επιθυμούν να ρωτήσουν ειδικευμένους του χώρου

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Τα σεμινάρια ακτίνων-Χ πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στα κεντρικά γραφεία του ICDD (Newtown Square, Πενσυλβάνια, ΗΠΑ). Το σεμινάριο XRF συνήθως πραγματοποιείται στα τέλη Απριλίου / αρχές Μαΐου, ενώ τα σεμινάρια XRD πραγματοποιούνται στις αρχές Ιουνίου. Για πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια του τρέχοντος έτους, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα ICDD Clinic home page.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Μετά από αίτημα των συμμετεχόντων στα προηγούμενα σεμινάρια, το ICDD έχει προσθέσει δύο νέα, τριήμερα εξειδικευμένα εργαστήρια σε ετήσια βάση. Αυτά τα εργαστήρια που πραγματοποιούνται στην έδρα του ICDD το φθινόπωρο με θέμα: “Rietveld Refinement and Indexing” και “XRF Workshop”.
Για πληροφορίες https://www.icdd.com/wordpress/education/workshops.htm.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΣ
Εκτός από τα σεμινάρια ακτίνων-Χ, το ICDD προσφέρει εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε όλο τον κόσμο. Σεμιναριακά εργαστήρια, με επίκεντρο την ανάπτυξη και τη χρήση του αρχείου περίθλαση κόνεως (PDF), του εντοπισμού φάσης, της ποσοτικής ανάλυσης, και της εξόρυξης δεδομένων, συχνά πραγματοποιούνται στα πλαίσια σημαντικών συνεδρίων ανάλυσης ακτίνων-Χ. Για παράδειγμα, το ICDD διοργανώνει συνήθως εργαστήρια στα πλαίσια συνεδρίων όπως:

 • EPDIC: European Powder Diffraction Conference (Europe)
 • SARX: Latin American Seminar of Analysis by X-ray Techniques (Latin America)
 • BCA: British Crystallographic Association – Spring Meeting (United Kingdom)
 • The National Crystal Chemical Conference (Russia)
 • The Chinese National Conference on X-ray Diffraction (China)
 • AXAA: Australian X-ray Analytical Association (Australia)
 • International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds (Ukraine)
 • DXC: Denver X-ray Conference (USA)
 • International Workshop “High Temperature Superconductors and Novel Inorganic Materials Engineering” (Russia)
 • PPXRD: Pharmaceutical Powder X-ray Diffraction Symposium (Europe/Asia/USA)

Για τους επιστήμονες που ενδιαφέρονται για τα φαρμακευτικά προϊόντα, το ICDD φιλοξενεί ένα ετήσιο συμπόσιο με τίτλο PPXRD: Pharmaceutical Powder X-ray Diffraction Symposium. Το συμπόσιο διοργανώνεται κατά σειρά στην Ευρώπη, Ασία και ΗΠΑ. Το πρόγραμμα του συμποσίου αποτελείται από ένα μονοήμερο προαιρετικό εργαστήριο, που ακολουθείται τεχνικές συνεδρίες των δυόμιση ημερών. Τα θέματα περιλαμβάνουν: XRPD Δομικές τεχνικές (Συλλογή και χρήση δεδομένων XRPD, Indexing, Επίλυση δομής, και Rietveld Refinement). Powder Diffraction με Synchrotron Sources για φαρμακευτικά προβλήματα. Συμπληρωματικές τεχνικές (DSC, TGA, Hot Stage Μικροσκοπία, FTIR, Raman, NMR, SEM, AFM, Οπτική μικροσκοπία, XRF, SAXS και SANS). Τυποποίηση. Ανάπτυξη προϊόντων. Μεταφορά φαρμάκων και μελέτη πολύμορφων δομών. Κανονιστικά θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. XRD και φαρμακευτική βιομηχανία.

Για πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σελίδα PPXRD.

Υποτροφίες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ (Πρόγραμμα GRANT-IN-AID)
Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχιζόμενη υψηλή ποιότητα των εγγραφών στις βάσεις δεδομένων και η συνεχής ροή και ενσωμάτωση σημαντικών νέων υλικών, το ICDD προσφέρει το πρόγραμμα Grant-in-Aid. Αυτό ενθαρρύνει τους επιστήμονες που ασχολούνται με νέα υλικά να συλλέγουν δεδομένα περίθλασης υψηλής ποιότητας και να υποβάλουν τα στοιχεία αυτά στο ICDD ώστε να συμπεριληφθούν στο αρχείο περίθλασης κόνεως (PDF). Η χρηματοδότηση Grant-in-Aid (GIA) είναι ανοικτή σε όλους τους ειδικευμένους στον τομέα της περίθλασης ακτίνων-Χ. Οι επιδοτήσεις χορηγούνται σε ανταγωνιστική βάση. Μια επιτροπή ελέγχου που αποτελείται από μέλη του ICDD, εξετάζει τις προτάσεις επιχορήγησης και το προσωπικό του ICDD παρέχει την τεχνική βοήθεια για τη διαχείριση του προγράμματος.

Ένας από τους κύριους στόχους του προγράμματος GIA είναι η παροχή νέων δεδομένων περίθλασης, υψηλής ποιότητας, που θα ενσωματωθούν στην PDF και θα έχουν εξέχουσα σημασία για την βιομηχανία και τον σχετικό επιστημονικό χώρο. Η επιτυχία του προγράμματος είναι δεδομένη και εμφανής από τη σταθερή αύξηση του ποσοστού των βέλτιστων καταχωρήσεων (star entries) και του υψηλού επιπέδου των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Πάνω από το 85% των διαγραμμάτων GIA είναι βέλτιστης ποιότητας.

Μέσω αυτής της διαδικασίας επιχορήγησης, υλικά ημιαγωγών, ηλεκτρονικά υλικά, φαρμακευτικά προϊόντα και καταλύτες, μεταξύ άλλων, προστίθενται συνεχώς στη βάση δεδομένων PDF. Σχετικές υποεπιτροπές του ICDD επανεξετάζουν τα δεδομένα στη βάση PDF και προτείνουν νέα υλικά προς μελέτη. Οι χρήστες της βάσης δεδομένων είναι επίσης ευπρόσδεκτοι να προτείνουν υλικά προς μελέτη. Πολλά από τα δεδομένα της PDF είναι άμεσο αποτέλεσμα προτάσεων μελών και χρηστών. Ο εκδότης (Editor-in-Chief) καταρτίζει έναν κατάλογο των επιθυμητών νέων υλικών που υποβάλλονται από τις ομάδες εργασίας. Ο δικαιούχος της επιχορήγησης μπορεί επίσης να προτείνει μια νέα σειρά υλικών. Εναλλακτικά ο εκδότης προτείνει τους υποψηφίους υψηλής προτεραιότητας.
Το πρόγραμμα είναι διεθνές. Η διάρκεια του GIA είναι 12 μήνες με δύο κύκλους ανά έτος. Ο Κύκλος Ι αρχίζει από 1ης Απριλίου ενώ ο Κύκλος II αρχίζει 1η Οκτωβρίου.

GrantinAid Διαδικασίες μέσω web
Αναπτύχθηκε και εφαρμόζεται μια πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία μέσω internet. Αυτό επιτρέπει την υποβολή και την αξιολόγηση των προτάσεων επιχορήγησης μέσω του Διαδικτύου. Ένα πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι τα προτεινόμενα υλικά μπορούν ελεγχθούν εκ των προτέρων, προ υποβολής, και να συγκριθούν σε με αυτά του online καταλόγου των εκατοντάδων χιλιάδων υλικών που είναι ήδη ενσωματωμένα στην PDF και τις χιλιάδες των υλικών που υποβάλλονται για επεξεργασία τη δεδομένη χρονική στιγμή. Για να αποφευχθούν οι επικαλύψεις, οι εν δυνάμει επιχορηγούμενοι καλούνται να ελέγχουν τις προταθείσες ενώσεις πριν από την υποβολή των προτάσεών τους. Η λίστα αυτή ενημερώνεται από το  Science Department του ICDD δύο φορές το χρόνο, τον Δεκέμβριο και τον Ιούνιο, σε συγχρονισμό με τους δύο ετήσιους κύκλους επιχορήγησης.
Ένα άλλο πλεονέκτημα αυτού του συστήματος είναι ότι η Επιτροπή Grant-in-Aid μπορεί να εργαστεί εξ αποστάσεως και επομένως να αξιολογήσει τις προτάσεις μέσω ενός συνδυασμού αλληλογραφίας και κλήσεων τηλεδιάσκεψης. Οι προτάσεις, τα βιογραφικά των ερευνητών και τα σχετικά αρχεία είναι διαθέσιμα στην επιτροπή. Αυτό επιτρέπει στην επιτροπή να απαρτίζεται από διεθνείς εμπειρογνώμονες, από διαφορετικές χώρες και ηπείρους. Η εξ αποστάσεως κριτική γίνεται για χρονική περίοδο αρκετών εβδομάδων.

Οι «κλασικές» συνεδριάσεις των μελών της επιτροπής έχουν μετατραπεί σε τηλεδιασκέψεις ώστε να συμβαδίζουν τόσο με το μεγάλο μέγεθος της βάσης δεδομένων όσο και την εμπειρία και τεχνογνωσία των μελών από το διεθνές στερέωμα.

Μάθετε περισσότερα για το Grant-in-Aid (Στην αγγλική γλώσσα)

Εγγραφή ως μέλος

Το Διεθνές Κέντρο Δεδομένων Περίθλασης (International Centre for Diffraction Data (ICDD)) είναι ένας μη κερδοσκοπικός επιστημονικός οργανισμός με σκοπό την συλλογή, επεξεργασία, δημοσίευση και διανομή δεδομένων περίθλασης σκόνης στη μορφή του Αρχείου Περίθλασης Κόνεως (Powder Diffraction File™). To ICDD έχει δεσμευτεί για την προώθηση των εφαρμογών των μεθόδων χαρακτηρισμού υλικών στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Ο οργανισμός έχει ως ενεργά μέλη περίπου 300 επιστήμονες από όλο τον κόσμο από τα οποία επιλέγονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των επιτροπών και των υποεπιτροπών. Βασική λειτουργία των μελών είναι η εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι είναι σημαντικό να επεκταθεί η ενεργός συμμετοχή των μελών σε πληθώρα δραστηριοτήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης πιστεύει ότι η συμμετοχή δεν είναι απλά τιμητική, και αναμένει ότι τα μέλη θα συμβάλουν ενεργά στις δραστηριότητες του ICDD. Στο παρελθόν, αυτό έχει προκαλέσει τη δια ζώσης συμμετοχή στις συναντήσεις. Η πρόοδος στην ηλεκτρονική επικοινωνία, ιδίως στην ταχέως αναπτυσσόμενη ιστοσελίδα του ICDD, έχει καταστήσει δυνατή την ενεργό συμβολή στα δρώμενα χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία στο Newtown Square, Πενσυλβάνια.
Τα μέλη συνεδριάζουν ετησίως, κάθε Μάρτιο, στην έδρα του ICDD, σε ένα φόρουμ για την ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών, καθώς και για την οργάνωση, το στρατηγικό σχεδιασμό και τις πολιτικές που θα ακολουθήσει το ICDD. Το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό του ICDD είναι υπεύθυνο για την παραγωγή των διαφόρων βάσεων δεδομένων.

Η ιδιότητα του μέλους του ICDD είναι ανοιχτή στους αιτούντες που ασχολούνται επαγγελματικά με το χαρακτηρισμό υλικών. Η τρέχουσα διαδικασία για την εκλογή των μελών περιλαμβάνει την υποβολή των ακολούθων πληροφοριών:

 1. Σύντομο βιογραφικό
 2. Συστατική επιστολή από ένα ενεργό μέλος
 3. Κατάλογος των τεχνικών υποεπιτροπών που προτίθενται να συμμετέχουν ενεργά

Επιπροσθέτως, φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) μπορούν να αιτηθούν για StudentAffiliates. Όλη η επικοινωνία γίνεται ηλεκτρονικά. Η διαδικασία για την επιλογή μέλους με την φοιτητική ιδιότητα είναι η ακόλουθη:

 1. Ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα συμπεριλαμβανομένων των σπουδών
 2. Συστατική επιστολή από ένα ενεργό μέλος ή από τον Περιφερειακό Υπεύθυνο (Regional Cochair )
 3. Κατάλογος των τεχνικών υποεπιτροπών που προτίθενται να συμμετέχουν ενεργά

Παρακαλείσθε όπως προωθήσετε τα στοιχεία στο Πρόεδρο της Επιτροπής Μελών, Δρ. Roman Shpanchenko (roman.shpa@samsung.com) ή για την περίπτωση αίτησης μέλους, στη έδρα του ICDD. Εναλλακτικά συμπληρώστε την φόρμα που ακολουθεί.

ICDD Headquarters 
c/o Membership Committee
12 Campus Blvd.
Newtown Square, PA 190731-3273
info@icdd.com

Για περισσότερες πληροφορίες σε ότι αφορά την ιδιότητα του μέλους, παρακαλούμε επικοινωνήστε στην ανωτέρω διεύθυνση.

Register to become a member